Suplusvee profiilid

Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid ehk andmestikud, mille eesmärgiks on tuvastada reostusallikad ning nende mõju ennetamine ja vähendamine supluskohtadele.

Suplusvee profiil sisaldab erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks: põhilisi andmeid supluskoha asukoha ja suuruse kohta, suplusvee füüsikalisi, geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid, potentsiaalseid reostuse allikad, sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate leviku hinnanguid, seirepunktide asukohti, suplusvee klassifikatsiooni ja palju muud. Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire tulemusi. Täiendavaid analüüse plaanis teha ei ole, vaid ainult juhul kui see osutub äärmiselt vajalikuks.

Terviseamet koostab profiilid kõigile ametlikele supluskohtadele hiljemalt 2011. aasta märtsiks ning avalikustab need oma kodulehel. Kuna suplusvee profiil sisaldab ka mitmesuguseid muid andmeid veekogu keskkonnaseisundi ja kohaliku piirkonna kohta, siis on plaanis kaasata ka teisi asutusi (omavalitsusi, keskkonnaameteid jt ). Kokkuvõte suplusvee profiilist peab olema üleval ka supluskohas.

Transition Facility 2006 Twinning Light programmi Eesti ja Austria partnerlusprojekti „Suplusvee direktiivi 2006/7/ECrakendamine Eestis” raames valmis 2009. aastal viis profiili (Kauksi, Pärnu, Pühajärve, Stroomi ja Võsu) ja juhendmaterjalid supluskohtade profiilide koostamiseks.

Anne ranna suplusvee profiil
Harku ranna suplusvee profiil
Emajõe linnaujula suplusvee profiil
Emajõe vabaujula suplusvee profiil
Haabneeme ranna suplusvee profiil
Kabli ranna suplusvee profiil
Kakumäe ranna suplusvee profiil
Kalijärve ranna suplusvee profiil
Karepa ranna suplusvee profiil
Karujärve supluskoha suplusvee profiil
Kauksi ranna suplusvee profiil, Lisa 1
Kubija järve ranna suplusvee profiil
Kunda ranna suplusvee profiil
Kuremaa ranna suplusvee profiil
Kuressaare ranna suplusvee profiil
Kärdla ranna suplusvee profiil
Luidja ranna suplusvee profiil
Maardu järve ranna suplusvee profiil
Matsimäe ranna suplusvee profiil
Mändjala supluskoha suplusvee profiil
Narva Joaoru ranna suplusvee profiil
Narva-Jõesuu ranna suplusvee profiil
Nikerjärve supluskoha suplusvee profiil
Paala tehisjärve supluskoha suplusvee profiil
Paide tehisjärve supluskoha suplusvee profiil
Paralepa ranna suplusvee profiil
Pedeli supluskoha suplusvee profiil
Pelguranna/Stroomi ranna suplusvee profiil, Lisa 1
Pikakari ranna suplusvee profiil
Pirita ranna suplusvee profiil
Purgatsi järve supluskoha suplusvee profiil
Põlva ranna suplusvee profiil
Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla ranna suplusvee profiil
Pühajärve ranna suplusvee profiil
Rava paisjärve supluskoha suplusvee profiil
Riiska supluskoha suplusvee profiil
Sillamäe supluskoha suplusvee profiil
Tamula ranna suplusvee profiil
Toila ranna suplusvee profiil
Türi tehisjärve supluskoha suplusvee profiil
Vanamõisa supluskoha suplusvee profiil
Vasikaholmi supluskoha suplusvee profiil
Verevi ranna suplusvee profiil
Viljandi ranna suplusvee profiil
Võsu ranna suplusvee profiil
Väinjärve suplusranna suplusvee profiil
Värska sanatooriumi supluskoha suplusvee profiil
Vääna-Jõesuu supluskoha suplusvee profiil

 
Viimati uuendatud:  reede, 8 mai 2015 09:39