Suplusvee kvaliteet

 Avalike ja muude supluskohtade vee kvaliteet
Tutvumiseks supluskohtade vee kvaliteediga tee vastav valik rippmenüüst.

Supluskohtade suplusvee kvaliteediklassid
Peale iga suplushooaja lõppu hinnatakse suplusvee kvaliteeti  ja  klassifitseeritakse nelja kvaliteediklassi: „väga hea”, „hea”, „piisav” ja „halb”.

Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seire andmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 suplusvee proovist (määratud soole enterokokid ja E.coli bakterid), mis on võetud viimase nelja järjestikuse aasta jooksul. Proovide väärtustest arvutatakse vastavalt VV määruse nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” lisas 2 toodud valemile protsentiilid. Iga supluskoha kohta arvutatakse neli protsentiili: 90-protsentiil nii E.coli kui soole enterokokkide jaoks ning 95-protsentiil samuti nii E.coli kui soole enterokokkide jaoks. Nende nelja protsentiili alusel määratakse suplusveele vastav klass. Lisaks tuleb arvestada seda, kas supluskoht asub siseveekogu ääres või mereääres, kuna määrus kehtestab erinevad piirmäärad siseveekogude ja mereäärsete supluskohtade veekvaliteedi klassidele.

Kusjuures mereäärsetele supluskohtadele on kehtestatud oluliselt rangemad piirnormid kui siseveekogu ääres paiknevatele supluskohtadele.

Avalike supluskohtade klassid 2017
Avalike supluskohtade klassid 2016
Avalike supluskohtade klassid 2015
Avalike supluskohtade klassid 2014
Avalike supluskohtade klassid 2013
Avalike supluskohtade klassid 2012
Avalike supluskohtade klassid 2011

Supluskohas peab olema supluskoha kehtiv klassifikatsioon paigutatud üldsusele nähtavale kohale, kasutades selleks vastavaid sümboleid (vt teenusstandard „suplushooaja avamine”).
Sümbolid on välja töötatud Euroopa Komisjoni poolt, selleks et edastada selgelt ja kõigile arusaadavalt suplusvee kvaliteeti puudutavat infot (Euroopa Komisjoni rakendusotsus nr 2011/321/EL (ELT L 143, 31.5.2011, lk 38–40).

 
Viimati uuendatud:  reede, 19 jaanuar 2018 12:58