Suplusvee profiilide kaartide täiendamine ning avalikustamine

Terviseamet koostöös Regio AS-ga viis 2011. aastal läbi projekti supluskohtade kaartide koostamiseks. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti käigus selgitati välja 64 supluskoha seirepunktide asukohad ja piirid. Seirepunktid, proovivõtukohad, veekvaliteedi andmed ning ühe supluskoha puhul ka potentsiaalsed reostusallikad kanti veebikaardile erinevate kaardikihtidena. Samuti lisatakse supluskoha kaart pildifailina iga supluskoha profiili.

Veebikaart asub aadressil http://teenus.regio.ee/kov/index.php?id=244 ning seda on võimalik kõigil kasutada.

Kaartide koostamise vajadus tekkis seoses Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 74   „Nõuded suplusveele ja supelrannale” nõudega, et igale supluskohale tuleb koostada suplusvee profiil. Profiili üheks kohustuslikuks osaks on supluskoha kaart, kus on märgitud seirepunk ja supluskoha piirid, probleemsemate supluskohtade puhul ka võimalike reostusallikate asukohad.

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 29 märts 2012 16:16