Eesti pakendatud joogivee ja lauavee radionukliidide sisaldus

Allpool toodud tabelisse on koondatud andmed Eestis toodetava pakendatud joogivee ja lauavee tootjate kohta. Ühegi pudelivee tootja vee efektiivdoosi tase ei ületa joogiveele kehtestatud normi.

Loodusliku mineraalvee kohta leiad infot siit.

 

EttevõtePuurkaevu ja veetootmise asukoht  Vee allikas Puurkaevu katastri nrPuurkaevu sügavus mPõhjavee-kogumEfektiivdoos mSv/aastasRadiol. näitajate  nõuetele vastavusVesi vastab joogivee nõuetele
OÜ Hea Vesi Harjumaa Kuusalu vald Kolgaküla puurkaev73295mV2vr<0,1jahjah
OÜ Saku LäteHarjumaa, Saku alevik puurkaev 211 105mO-Ca0,034 jahjah
Kalev Vesi OÜ Ida-Virumaa Oru Virmalise 2apuurkaev 2150958m Ordoviitsium- Kambriumi põhjaveekogum<0,1mSv/a (2005.a)
jah
jah 
Polesno OÜKalda 12e, Narva linn, Ida-VirumaaNarva linna veevärk   - - Mustjõe veehaare<0,04 mSv/a (2008.a)
jah
jah 
AS Saku ÕlletehasHarjumaa, Saku vald, Saku alevikveevärk 

203;

206;

207

225m

220m

22m

V2vr

Ca- V

Ca- V

0,085jah jah
Meriadok OÜHarjumaa Tallinn Lasnamäe 1 osapuurkaev 14453157mCa-V<0,07jahjah
Vesiserv OÜHarjumaa Tallinn Lasnamäe 1. osa puurkaev14453157mCa-V<0,07jahjah
Värska Vesi ASVärska, Pikk 41puurkaev  1119695mKesk- Devon (D2)0,040 mSv/ajahjah
A.Le Coq ASTähtvere 56/62 Tartu linnpuurkaev 2001210,5Silur-Ordoviitsiumi (S-O)0,052 mSv/ajahjah
Haage Joogid OÜ Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaapuurkaev 716637Kesk- Devon (D2)0,008 mSv/ajahjah
Saaremaa Vesi OÜLääne-Saare vald, Saaremaapuurkaev1475515mSilur<0,006JahJah
 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 31 oktoober 2016 10:56