Desinfitseerivad ained

Desifitseerivaid aineid reglementeeritakse Biotsiidiseadusega. Biotsiidid on kasutamiseks ettenähtud olekus ja kujul toimeaine või toimeained või ühte või mitut toimeainet sisaldav valmistis, mis on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või muul viisil nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teel.
 
Biotsiidid liigitatakse kasutusala järgi nelja põhirühma ja 23 tooteliiki biotsiididirektiivi V lisa alusel. Ujulates/basseinides vee desinfitseerimiseks kasutatavad biotsiidid on tooteliik 2 ja inimeste/loomade joogivee desinfitseerimiseks kasutatavad biotsiidid on tooteliik 5.

Leia informatsiooni biotsiidide kohta siit.

Täiendav info biotsiid|ä|terviseamet.ee 

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 5 detsember 2013 16:12