Uudis

31.03.17 11:16

Sonda, Tapa ja Kadrina piirkonna elanikel tasub vee suhtes olla tähelepanelik

Esmaspäeval, 27. märtsi õhtul Sondas ning Kadrina -Tapa piirkonnas tekkinud kemikaalireostus ümbruskonna elanike tervisele otsest ohtu ei kujuta, kuid tasub olla tähelepanelik antud piirkonna salv- ja madalamate puurkaevude ning veekogude suhtes.

Reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Kuna praegusel juhul on tegemist vedelikuga, mis väga kergesti veega ei segune, pealegi on maapind veel osaliselt külmunud, ei pruugi reostus väga kiiresti põhjavette jõuda.  Ennekõike loodetakse siiski ohtu ennetada.

Keskkonnainspektsioon koos Keskkonnaameti ja Terviseametiga kaardistab peamise reostuskoha, Sonda jaama ümbrusesse jäävaid kaevusid, mille veekvaliteeti on vaja seirata. Sel eesmärgil vahetatakse infot ka kohaliku omavalitsusega, kes tunneb oma piirkonda. Kõigepealt keskendutakse madalatele salvkaevudele.

Kui keegi elanikest tunneb kaevuveel lahustile iseloomulikku lõhna või märkab visuaalselt erinevusi, siis tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Reostunud vett mitte kasutada joogiks ega söögitegemiseks.

Kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16 662.

Samuti tuleks jälgida looduslikke veekogusid ja reostuskahtluse korral hoida lemmikloomad neist eemal. 

Lõhna suhtes tundlikumad inimesed võiksid vältida reostuskoha läheduses viibimist. Lekke tagajärjel lendunud ained võivad õhus püsida mõne päeva.

Kauba saatedokumentide järgi oli tegu ohtlike kemikaalide hulka klassifitseeruvate ainete seguga. Keskkonnainspektsiooni tellimusel võttis Keskkonnauuringute Keskuse (KUK) labor reostuskohtadest ja tsisternidest proovid ning need on praegu analüüsimisel.

Eile tegi komisjon kindlaks, et kahest tsisternvagunist lekkis ühtekokku 51,9 tonni kemikaali, sellest suurem osa Sonda ümbruses. Kuna tegemist on kiiresti aurustuva  kemikaaliga, siis ei ole võimalik lekke alguskohta ja maapinda imbunud kemikaalikogust väga üheselt määratleda.

Keskkonnainspektsioon alustas 28. märtsil reostuse asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest.

Tekkinud reostuse koristamist korraldab Eesti Raudtee.


 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 14 juuli 2010 13:10