Uudis

31.05.17 15:38

Homsest algab ametlik suplushooaeg

Homsest, 1. juunist algaval suplushooajal avatakse  rannamõnude nautijatele üle Eesti 52 avalikku supluskohta, mis on ühe võrra vähem kui möödunud suplushooajal ja kahe võrra vähem kui 2015. aastal. Hooaega ei avata Ida-Virumaal Toila rannas ja Hiiumaal Mangu rannas.

Kõige enam avalikke supluskohti võib endiselt leida Järvamaalt, kus neid on seitse, Hiiumaal on nüüd kokku viis avalikku supluskohta, samuti on viis supluskohta Tallinnas, Pärnu- ja Tartumaal. Lääne-Virumaal, Läänemaal ja Valgamaal on neli, Ida-Virumaal kolm, Põlva-, Saare-, Viljandi- ja Võrumaal kaks ning Jõgevamaal ja Harjumaal üks avalik supluskoht. Ühtegi avalikku supluskohta ei leia Raplamaalt.

Avalikuks supluskohaks loetakse sellist randa, mis on enne suplushooaja avamist hooldatud ja korrastatud, varustatud piisaval hulgal riietuskabiinide, tualettruumide või kuivkäimlate ja prügiurnidega.

Avalikus supluskohas on oluline alustada õigeaegselt suplusvee kvaliteedikontrolliga. Suplejatele nähtavas kohas peab olema info nii suplusvee kvaliteedi kui ka supluskoha valdaja kohta.

Esimesed veeproovid on kõigist avalikest supluskohtadest juba võetud ning nende tulemused näitavad, et hooaeg algab väga hea veekvaliteediga, v.a Pärnu Mai rannas, kus soole enterokokid ületasid veidi piirnormi. Kuna vesi on veel üsna jahe ja suplejaid väga vähe, siis otsustati uus proov võtta esmaspäeval 5. juunil.

Ametlik suplushooaeg algab 1. juunist ja kestab kuni 31. augustini.   

Vaata lisaks:
Avalikud supluskohad 
Supluskohtade veekvaliteet


 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 14 juuli 2010 13:10