Uudis

20.09.17 10:45

Euroopa Standard liigitab ilusüstiteenuse tervishoiuteenuste hulka

Ilusüstiteenus, mesoteraapia ja mikronõelumine on esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid (aesthetic non-surgical medical treatments), mida võib teostada ainult litsentseeritud arst või muu tervishoiuteenuse osutaja arsti otsese järelevalve all, seisab hiljuti avaldatud esteetilist meditsiini käsitlevas standardis.

Standard ühtib terviseameti seisukohaga, mille alusel on nahka läbivate protseduuride korral tegu tervishoiuteenusega, mis tähendab, et teenuseosutajal peab olema ambulatoorse eriarstiabi tegevusluba ja teenust tohib osutada üksnes tervishoiutöötajate registrisse kantud tervishoiutöötaja.

Terviseameti järelevalve ja uuringute tulemused on näidanud, et invasiivsete esteetiliste teenuste valdkonnas on rida kohti, mis vajavad suuremat tähelepanu. Seda on kinnitanud ka arstide tähelepanekud, kes on mures protseduuride tagajärjel tekkinud erinevate tüsistustega patsientide osakaalu suurenemise pärast.

Seega sai invasiivsete esteetiliste teenuste valdkond ning ühtlasi ka terviseameti seisukoht toetuse Euroopa tasemel vastuvõetud standardi kujul.

Standard EVS-EN 16844:2017 „Aesthetic medicine services. Non-surgical medical treatments“, mis käsitleb esteetilist meditsiini, on kättesaadav standardikeskuse e-poest.

Vaata lisaks:

Mida peab teadma ilu- ja täitesüstidega teenuse pakkumisega alustaja?


 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 14 juuli 2010 13:10