Toidusoovitused

Toidusoovitused

Toidusoovitustes juhindutakse inimese toitaine- ja toiduenergiavajadusest. Olenevalt ealistest ja soolistest iseärasustest, tegevusalast ja kehalisest koormusest peab toit tagama organismi normaalse füsioloogilise tegevuse. Tasakaalustatuse tagab toitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs. See eeldab toiduainete tarbimist erinevatest toiduainerühmadest, et süsivesikud toidus annaksid päevasest koguenergiast 55-60%, toidurasvad 25-30% ja toiduvalgud 10-15%. Soovitav päevane toiduga saadav kiudainete hulk on 25-35 g.

Mida laiem ja mitmekesisem on toiduainete valik, seda tõenäosem on vajalike toitainete saamine.

Toitainevajadus kaetakse tavaliselt nädala menüüga, kusjuures toit võib olla päeviti erinev.

Kui sa oled imiku piimasegu valmistaja või turustaja ning soovid tasuta levitada tervishoiuteenuse osutaja kaudu teabematerjale (sh õppematerjale ja nendega seotud esemeid), siis tuleb sul saada eelnevalt terviseameti kirjalik nõusolek või teabematerjalide levitamisel järgida kehtestatud erinõudeid: 

Erinõuded ja kord imiku piimasegu ja jätkupiimasegu teabematerjalide ja nendega seotud esemete kohta.

Väljavõte Maaeluministri 11.07.2016. a määrusest nr 43 „Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra kinnitamine

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 13 juuli 2017 15:18