Esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

Esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuride standardi (EVS-EN 16844:2017) kohaselt kuuluvad taoliste protseduuride hulka botuliinitoksiini injektsioonid, täitesüstid, mesoteraapia, mikronõelumine, keemiline naha koorimine (pindmine, keskmine ja sügav) jmt. Protseduuride loetelu ei ole lõplik.
Standardi reguleerimisalasse kuuluvad kõik esteetilised meditsiinilised hooldused, mis lähevad sügavamale kui naha sarvkiht või millel on, või väidetavalt on, bioloogiline toime sarvkihist sügavamal. 
Lisainformatsiooni küsi Terviseametist.

Mida peab teadma esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuride pakkumisega alustaja?

Esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure võivad teostada üksnes tervishoiutöötajad. Tervishoiutöötaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõte peab omama Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks.

Eelpool nimetatud piirangud on olulised, kuna esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid eeldavad teenuse osutajalt põhjalikke meditsiinilisi teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast ning inimese füsioloogiast.

Enne protseduuri teostamist peab teenuseosutaja koguma patsiendi anamneesi, hindama objektiivselt tema terviseseisundit, tundma protseduuri vastunäidustusi ning olema valmis võimalike komplikatsioonide korral adekvaatselt reageerima. Samuti peab protseduuride teostaja informeerima patsienti protseduuri läbiviimisest ja võimalikest kõrvaltoimetest ning tüsistustest.

Kui Teil on küsimusi seoses esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuridega, palun pöörduge keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Olga Gurjanova poole: Olga.Gurjanova|ä|terviseamet.ee

Kui Teil on küsimusi seoses tegevusloa taotlemise või tervishoiutöötajate registreerimisega palun pöörduge tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna peaspetsialisti Margit Toop poole: margit.toop|ä|terviseamet.ee  või tel. 6 509 843.

Soovitused kliendile

•   Enne protseduuri tellimist on soovitatav küsida iluteenuse osutaja kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta antud valdkonnas.
•   Tutvuda protseduuri iseloomu ning käiguga.
•   Küsida informatsiooni vastunäidustuste, võimalike ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda pärast protseduuri.
•   Informeerida teenuse osutajat oma terviseseisundist (allergiad, kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid, olemasolevad armid, infektsioonid jne).
•   Teavitada teenuse osutajat varem teostatud iluprotseduuride ja kasutatud toodete kohta.

Soovitused teenuse osutajale

  • Enne protseduuri alustamist küsida informatsiooni kliendi tervise kohta: kas esineb allergilisi reaktsioone täitesüsti lahuse koostisosade ning tuimestusvahendite suhtes, kas esineb naha tundlikkust (veritsust), küsida kas esineb kroonilisi haiguseid, kas tarvitab ravimeid.
  • Küsida kliendilt informatsiooni varasemate protseduuride  ning nende puhul kasutatud toodete kohta.
  • Informeerida klienti võimalikest ohtudest ja tüsistustest, mis võivad esineda peale protseduuri teostamist.
  • Dokumenteerida protseduur selle jälgitavuse tagamiseks: informatsioon teostatud protseduuri, kasutatud tooted, nende koostis ja kogused. Säilitada kliendikaardid vajaliku informatsiooni kättesaadavuse tagamiseks. 
  • Jälgida kasutatavate ilutoodete (lahused, geelid jm) värskust ja tagada nende säilitamisnõuetest kinnipidamine. 
 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 11 jaanuar 2018 15:11