Uuringud

Keskkonnatervise uuringute keskuse (KTUK) kolmest peamisest ülesandest üks oli keskkonnatervisealaste uuringute läbiviimine ja koordineerimine. Eesmärgiks oli uurida riigis aktuaalseid keskkonnatervise valdkonna teemasid ja hinnata võimalikku mõju tervisele. Uuringute läbiviimisel tehti koostööd erinevate teadusasutuste ja organisatsioonidega.

KTUK-i poolt läbiviidud ja koordineeritud uuringuid on kokku kuus:

  1. Virumaa kaevude joogivee kvaliteedi uuring;

  2. Müra ja õhusaaste ekspositsioonitasemed asulaväliste maanteede sanitaarkaitse vööndis ja testaladel;

  3. Mikrotoitainete saadavuse edasise uuringuvajaduse analüüs;

  4. Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude vähendamiseks;

  5. Siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades;

  6. Soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi uuring Tallinnas.


Keskkonnatervise Uuringute Keskus

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 12 jaanuar 2016 09:34