Toitlustamise korraldamine haridus- ja sotsiaalasutustes

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Vastavalt määrusele, avalikustame toiduvalmistajatele väljatöötatud tehnoloogiliste kaartide soovituslikud näidisvormid. Koostasime kaks erinevat vormi, mida saate võtta aluseks oma tehnoloogilise kaardi koostamisel.
Tehnoloogilise juhendi näidisvorm 1
Tehnoloogilise juhendi näidisvorm 2

LISA kehtima hakanud määruse juurde
Seletuskiri kehtima hakanud määruse juurde

Kui lasteasutuses ei ole võimalik toitlustada lapsi vanuserühmade järgi, peab menüü koostamisel võtma aluseks toitlustatavate laste arvu vanuserühmade kaupa ja arvestama kaalutud keskmise toiduenergiasoovituse, kuid toiduportsjonid tuleb jaotada igale lapsele vastavalt vanuserühmale ettenähtud toitainete- ja toiduenergia vajadustele (portsjonid peavad eri vanuserühmades olema eri suurusega).

Arvutuste näidis:

SõimerühmNoorem rühmKeskmine rühmVanem rühm
Toiduenergia vajadus, kcal1100139516401855
Laste arv30202535

Päevase toiduenergia kaalutud keskmine soovitus arvutatakse järgmiselt:
1)      Korrutatakse iga vanuserühma energia soovitus lasteasutuse vastavas rühmas söövate laste arvuga
2)      Jagatakse saadud korrutis kogu laste arvuga

1100x30+1395x20+1640x25+1855x35
                                                                     =1517 kcal
                         30+20+25+35

Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajatele I; Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajatele II (toiduvalmistajale ei ole kohustuslik järgida siin väljatoodud juhendmaterjale, pigem võtta neid eeskujuks menüü koostamisel)

Kui Teil tekib uue määruse osas küsimusi, vastame neile meelsasti.

K: Kust leida infot, milliseid tooteid võib koolis ja koolipuhvetis müüa alates 1. sept 2008?
V: Nii koolisöökla kui ka koolipuhveti menüü koostamisel peab lähtuma sotsiaalministri 15.01.2008. a määruses nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ kehtestatud nõuetest.
Lisaks soovitan tutvuda teabematerjaliga, mis on avalikustatud Terviseameti kodulehel. Sealt leiate koolipuhveti jaoks soovituslike ja mitte soovituslike toiduainete nimekirjad.
K: Millist maksa soovitate pakkuda lastele?
V: Toitainelise väärtuse poolest on maksa liigid väga sarnased.
Valiku tegemisel tuleb pöörata tähelepanu 10 päeva menüü keskmisele toiduenergia- ning  makrotoitainete sisaldusele, menüü täisväärtuslikkusele ning tasakaalustatusele. Võimaluse korral tuleb jälgida ka vitamiinide sisaldust*

Maksa tüüpValgud, gRasvad, g
Süsivesikud, g
Polüküllastumata rasvhapped, g
Küllastunud rasvhapped, gKcal
Broileri maks1970,711,2116
Sea maks2262,11,61,9152
Vasika maks1931,90,61,1117
Veise maks1962,21,22141

* kogused 100 g kohta
* Tervise Arengu Instituut

K: Uue koolitoidu määruse nõuete järgi peab lapsel olema kättesaadav piisav kogus Veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele vastavat joogivett. Kuidas lasteasutus saab tõestada, et joogivesi vastab nõuetele? Kas peab tegema joogiveeanalüüse?
V: Lasteasutus peab küsima andmeid veekvaliteedi kohta kohalikult veekäitlejalt.
Kui lasteasutus kasutab oma puurkaevu vett, siis laienevad sellele lasteasutusele kõik veekäitlejale pandud kohustused (sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

Korduma kippuvad küsimused seoses uue määrusega

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis - Olga Volkova ettekanne
Обобщение по новым требованиям в отношении питания детей в школах и детских дошкольных учреждениях  (kokkuvõte uue määruse nõuetest)

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 19 september 2017 13:05