Haridus- ja sotsiaalteenused

Terviseameti üheks tegevusvaldkonnaks, mille üle teostakse pidevat järelevalvet on koolid ning laste- ja sotsiaalasutuste pakutavad teenused.
Meie eesmärgiks on juhtida tähelepanu tervisekaitsealastele puudustele ja aidata seeläbi kaasa lapse ja hooldekodu kliendi tervislikuma õppe-, kasvatus- ja elamiskeskkonna loomisele.

Laste igapäeva elu koondub kodu, kooli ja kohaliku kogukonna ümber. Need peaksid olema kohad, kus lapsed saavad kasvada turvaliselt, haiguste eest kaitstuna. Kogu ümbritseva keskkonna riskivabaks muutmine ei ole meie võimuses, kuid järelevalve ja riikliku sunni kohaldamise kaudu on võimalik luua eeldused lasteasutustes tervisliku keskkonna kujundamiseks.

Terviseamet teostab esitatud avalduse alusel järelevalvet haridus- ja sotsiaalteenuse osutaja  nõuetele vastavuse üle.

Teenusstandard "Tõendi väljastamine sotsiaalhoolekande teenuse osutajale tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta" (sisaldab taotlusvormi)

* Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud!

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 24 jaanuar 2018 09:12