Tallinna linna 2012. a strateegiline mürakaart ja tegevuskava

Seletuskiri "Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine".

Tallinna linna 2012. a strateegilise mürakaardistamise tulemuste kokkuvõte on toodud strateegilise mürakaardi seletuskirja punktis 6 ”Tulemused”.

Tehniline seletuskiri "Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine".

Tallinna linna strateegilise mürakaardi kooskõlastus

Lisad

Lisad A:
Lisa A01 Tallinna linna tänavavõrk, kus liiklussagedus on üle 800 liiklusvahendit/ööpäevas
Lisa A02 Tallinna rööbasliikluse kaart
Lisa A03 Tallinna lennujaama lennukoridorid
Lisa A04 Tallinna linnas asuvad tööstusalad
Lisa A05 Tallinna linna eluhooned, müratundlikud hooned ja muud hooned

Lisad B: Strateegilised mürakaardid
Lisa B01 Autoliikluse (sh trammiliiklus) mürakaart, Lden, 4m kõrguselt
Lisa B02 Autoliikluse (sh trammiliiklus) mürakaart, Lday, 4m kõrguselt
Lisa B03 Autoliikluse (sh trammiliiklus) mürakaart, Levening, 4m kõrguselt
Lisa B04 Autoliikluse (sh trammiliiklus) mürakaart, Lnight, 4m kõrguselt
Lisa B05 Raudteeliiklus mürakaart, Lden, 4m kõrguselt
Lisa B06 Raudteeliiklus mürakaart, Lday, 4m kõrguselt
Lisa B07 Raudteeliiklus mürakaart, Levening, 4m kõrguselt
Lisa B08 Raudteeliiklus mürakaart, Lnight, 4m kõrguselt
Lisa B09 Tööstusalade mürakaart, Lden, 4m kõrguselt
Lisa B10 Tööstusalade mürakaart, Lday, 4m kõrguselt
Lisa B11 Tööstusalade mürakaart, Levening, 4m kõrguselt
Lisa B12 Tööstusalade mürakaart, Lnight, 4m kõrguselt
Lisa B13 Lennuliikluse mürakaart, Lden, 4m kõrguselt
Lisa B14 Lennuliikluse mürakaart, Lday, 4m kõrguselt
Lisa B15 Lennuliikluse mürakaart, Levening, 4m kõrguselt
Lisa B16 Lennuliikluse mürakaart, Lnight, 4m kõrgusel

Lisad C: Siseriiklikud mürakaardid
Lisa C01 Autoliikluse (sh trammiliiklus) mürakaart, Ld, 2m kõrguselt
Lisa C02 Autoliikluse (sh trammiliiklus) mürakaart, Ln, 2m kõrguselt
Lisa C03 Trammiliikluse mürakaart, Ld, 2m kõrguselt
Lisa C04 Trammiliikluse mürakaart, Ln, 2m kõrguselt
Lisa C05 Raudteeliiklus mürakaart, Ld, 2m kõrguselt
Lisa C06 Raudteeliiklus mürakaart, Ln, 2m kõrguselt
Lisa C07 Tööstusalade mürakaart, Ld, 2m kõrguselt
Lisa C08 Tööstusalade mürakaart, Ln, 2m kõrguselt
Lisa C09 Auto-, trammi-, rongi- ja tööstusmüra summaarne mürakaart, Ld, 2m kõrguselt
Lisa C10 Auto-, trammi-, rongi- ja tööstusmüra summaarne mürakaart, Ln, 2m kõrguselt

Lisa D: Müratundlike hoonete andmed
Lisa D01: Elamute ja müratundlike hoonete andmed, mis asuvad müra eriväärtuste piirkonnas

Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava kokkuvõte
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava kooskõlastus

Lisa 2
Eluhooned
Ühiskondlikud hooned

Lisa 3
Vaiksed alad

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 17 juuli 2017 16:27