Tallinna Vanasadama 2008. a strateegiline mürakaart

Kokkuvõte Tallinna Vanasadama mürakaardist
Strateegilise mürakaardi kooskõlastus

vt mürakaardid:
kaart 1 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Lden;
kaart 2 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Lden;
kaart 3 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta – müraindikaator Lden;
kaart 4 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega – müraindikaator Lden;
kaart 5 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Ld;
kaart 6 kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda päevasel ajavahemikul (07-23) – müraindikaator Ld;
kaart 7 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Ld;
kaart 8 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln;
kaart 9 kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda öisel ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln;
kaart 10 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ln;
kaart 11 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld;
kaart 12 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld;
kaart 13 kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist päevasel ajavahemikul (07-23) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga kuus matkelaeva – müraindikaator Ld;
kaart 14 kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist öisel ajavahemikul (23-07) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga kuus matkelaeva – müraindikaator Ln.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 13 november 2012 14:08