Tallinna linna 2008. a strateegiline mürakaart

Seletuskirjad mürakaartide kohta:
Seletuskiri I osa "Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart"  
Seletuskiri II osa "Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart"  

Andmed Euroopa Komisjonile esitamiseks

Vaata mürakaarte

Tallinna mürakaardi lühikokkuvõte

Kõige enam mõjutab tallinlasi teeliiklusest tulenev müra, mis on tingitud autode suurest osakaalust Tallinna linnas. Inimeste osakaal kogu Tallinna elanikkonnast, kes elab Lden üle 55 dB mürapiirkonnas on ligikaudu 20% ning 9% elab üle 50 dB Lnight mürapiirkonnas.

Raudteeliikluse müra levib mõnedes piirkondades küllaltki laial alal, kuid raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv on väiksem võrreldes autoliiklusega. Kuna öösiti sõidab mürarikkaid kaubaronge, on müratase öösiti raudtee läheduses küllaltki kõrge ulatudes üle 70 dB. Inimeste osakaal kogu Tallinna elanikkonnast, kes elab Lden üle 55 dB mürapiirkonnas on 5,5% ning 4,3% elab 50 dB Lnight mürapiirkonnas.

Trammiliiklus on tunduvalt väiksema sagedusega kui autoliiklus ning seetõttu enamikku inimestest mõjutab rohkem autoliiklus. Öösiti võivad trammiliinide lähedal elavaid inimesi häirida üksikud kõrged ja häirivad helid (nö „krigin“), mida tekitavad trammid järskudes kurvides.

Lennumüra poolt mõjutatud inimesed elavad peamiselt Tallinna lennujaama ümbruses ja Ülemiste järve Järvevana tee poolsel küljel. Vastavalt arvutustele elab umbes 1400 inimest, s.o 0,35% kogu Tallinna elanikkonnast lennujaama mürapiirkonnas, kus Lden ületab 55 dB ning 47 inimest (0,01% kogu Tallinna elanikkonnast) elab mürapiirkonnas, kus öine müratase Lnight on üle 50 dB.

Käesoleva uuringu kohaselt ei mõjuta tööstuslikku tüüpi müraallikad olulisel määral müraolukorda Tallinnas. Sadamategevuse müra piirdub peamiselt sadamapiirkondadega. Siiski kannatab osa inimesi näiteks öösiti ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatava müra all.

Suuremat müra tekitav sündmus nagu Lauluväljakul toimuv kontsert võib hetkeliselt müraolukorda halvendada laial alal, aga sellel on väike mõju pikaajalisele keskmisele müraolukorrale.

Strateegiliste mürakaartide kasutamisest detailplaneeringutes
 
Kuna strateegilised mürakaardid on arvutatud ainult kõrgusel 4 m, samuti puuduvad müra tasemed hoonete fassaadidel ei ole kaardid kasutatavad detailplaneeringute kooskõlastamisel.
Detailplaneeringute kooskõlastamiseks on vajalikud täiendavad, detailsemad uuringud müratasemete leidmiseks hoonete fassaadidel, lokaalsetest müraallikatest (nagu kauplused, tanklad, parkimisplatsid jt.) põhjustatud müratasemete arvestamiseks.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 6 aprill 2015 14:33