Mürakaardid ja tegevuskavad 2008

Järelevalve välisõhus leviva müra üle
Piirkonna eri müraallikate tekitatud müratasemetele üldhinnangu või üldprognoosi andmiseks koostatakse välisõhu strateegiline mürakaart. Piirkonna välisõhu strateegilisele mürakaardile kantakse müra levikut põhjustavad saasteallikad, olemasoleva või prognoositava müra leviku ulatus, elanike ja ehitiste paiknevus, andmed elanike ja ehitiste arvu, ehitiste iseärasuste ja muu kohta. Loe edasi

Müra strateegiline kaardistamine
25. juuni 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2002/49/EÜ kohaselt on Eesti kohustatud iga 5 aasta järel esitama Euroopa Komisjonile andmed välisõhu strateegilistest mürakaartidest peamiste riigi territooriumil asuvate müraallikate kohta. Ülalmainitud direktiivi nõuded on kajastatud Välisõhu kaitse seaduses. Loe edasi


Maanteeameti 2008. a strateegiline mürakaart

Tallinna linna 2008. a strateegiline mürakaart 

Tallinna Vanasadama 2008. a strateegiline mürakaart

Maanteeameti välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava

Tallinna linna välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava

 

 

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 6 juuni 2018 13:11