Müra

Mürakaebuse esitamiseks:
Kui inimesel on kaebus konkreetse müraallika poolt tekitatud müra kohta, siis tuleb mürakaebuste lahendamiseks esitada Terviseameti piirkondlikule talitusele avaldus, mis sisaldab:

  • Saatja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail); 
  • Lühidalt probleemi sisu;
  • Müra(vibratsiooni) allikas (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni) allika aadress, asukoht (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni)allika töögraafik (võimalusel).

Piirkonna järelevalve ametnik uurib olukorda kohapeal, vajadusel tellib laborist vajalikud mõõtmised ning mürataseme ületamise korral esitab ettekirjutuse müraallika valdajale. Ettekirjutuse mittetäitmisel algatab piirkondlik tervisekaitsetalitus müraallika valdaja vastu väärteomenetluse.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 16 oktoober 2017 15:58