Elektromagnetväljad

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) rõhutab oma 27. jaanuari 2015 kokkuvõttes vajadust jälgida pidevalt uusi teaduslikke tõendeid, mida võib seostada elektromagnetväljadega ohuga inimeste tervisele. 
Seoses uute kättesaadavate teadmistega mitmetes valdkondades uuendas SCENIHR 27. jaanuaril 2015. a oma 2009. a ilmunud arvamusi seoses elektromagnetväljade toimega tervisele.

Praeguste teadusuuringute tulemused näitavad, et puuduvad tõendid elektromagnetväljade tervist kahjustavast mõjust tingimusel, et nende ekspositsiooni tase jääb madalamaks ELi õigusaktidega soovitatud elektromagnetväljade tasemest.

Senini teostatud raadiosagedusliku elektromagnetvälja ekspositsiooni epidemioloogilised uuringud ei näita ajukasvaja suurenenud riski. Lisaks ei ole leitud suurenenud riski ka teiste pea ja kaela piirkonnas esinevate kasvajate puhul.

Eelnevad uuringud on osutanud võimalusele, et võib esineda seos  Alzheimeri tõve ja elektromagnetväljade vahel. Uued selle teemalised uuringud aga ei kinnita sellise seose esinemist.

Epidemioloogilised uuringud, mis on leidnud kõrgema leukeemia esinemissageduse lastel tingituna madalsageduslikest elektromagnetväljadest ning pikaajalist elamisest kõrgepingeliinide läheduses ei ole aga suutnud kindlaks määrata selle toimemehhanismi ja selgitada nende leidude põhjuslikku tõlgendust.

Teaduslikud uuringud seoses ülitundlikkuse esinemisega elektromagnetväljadele näitavad, et puudub põhjuslik seos esitatud tervisealaste kaebuste ja elektromagnetväljade vahel.

Loe lõplikku arvamust siit

Pikemalt on käsitletud elektromagnetväljade mõju tervisele (Health effects of EMF – 2015 01 20) siin


Uuringud

Tallinna Teletorni ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte 2013
Tallinna Teletorni ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste aruanne 2013
Orissaare RTJ ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte 2013
Orissaare RTJ ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste aruanne 2013
Kohtla-Nõmme RTVJ masti ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte 2011
Kohtla-Nõmme RTVJ masti ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste aruanne 2011
Pärnu RTVJ antennimasti lähiümbruses teostatud elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte 2010
Koeru RTVJ (telemasti) ümbruses teostatud elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte 2009
Tartu RTVJ (telemasti) ümbruses teostatud elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte 2008
Tallinna Teletorni ümbruses elektromagnetväljade tasemete mõõtmiste kokkuvõte  2007


Sagedusloa kooskõlastamise avaldus
Raadiosageduste tingimuste kooskõlastamise taotlus
Teenusstandard "Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamine Terviseametiga"

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 31 märts 2015 12:55