Müra

Mürakaebuse esitamiseks:
Kui inimesel on kaebus konkreetse müraallika poolt tekitatud müra kohta, siis tuleb mürakaebuste lahendamiseks esitada Terviseameti piirkondlikule talitusele avaldus, mis sisaldab:

  • Saatja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail); 
  • Lühidalt probleemi sisu;
  • Müra(vibratsiooni) allikas (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni) allika aadress, asukoht (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni)allika töögraafik (võimalusel).

Piirkonna järelevalve ametnik uurib olukorda kohapeal, vajadusel tellib laborist vajalikud mõõtmised ning mürataseme ületamise korral esitab ettekirjutuse müraallika valdajale. Ettekirjutuse mittetäitmisel algatab piirkondlik tervisekaitsetalitus müraallika valdaja vastu väärteomenetluse.

Tallinna starteegiline mürakaart 2008. a

Järelevalve teostamine välisõhus leviva müra üle
Müra strateegiline kaardistamine

Kokkuvõte Maanteeameti strateegilisest mürakaardist
Strateegilise mürakaardi kooskõlastus
vt mürakaardid:
kaart 1 T1 Tallinn-Narva, lõik Tallinn- Nehatu 10,3-11,2 km
kaart 2 T1 Tallinn-Narva, lõik Nehatu T-11110 – Maardu 11,2-16,0 km
kaart 3 T1 Tallinn-Narva, lõik Tallinn- Nehatu 10,3-11,2 km
kaart 4 T1 Tallinn-Narva lõik Nehatu T-11110 – Maardu 11,2-16,0 km
kaart 5 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik Tallinna piir–Laagri T 11340 13,0-13,6 km
kaart 6 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik  Laagri T-11340 – Peoleo 13,6-15,4 km
kaart 7 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik Peoleo – Kanama 15,4-18,3 km
kaart 8 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla lõik Tallinna piir–Laagri T 11340 13,0-13,6 km
kaart 9 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik Laagri T-11340 – Peoleo 13,6-15,4 km
kaart 10 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla lõik Peoleo – Kanama 15,4-18,3 km

Kokkuvõte Tallinna Vanasadama mürakaardist
vt mürakaardid:
kaart 1 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Lden;
kaart 2 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Lden;
kaart 3 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta – müraindikaator Lden;
kaart 4 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega – müraindikaator Lden;
kaart 5 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Ld;
kaart 6 kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda päevasel ajavahemikul (07-23) – müraindikaator Ld;
kaart 7 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Ld;
kaart 8 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln;
kaart 9 kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda öisel ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln;
kaart 10 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ln;
kaart 11 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld;
kaart 12 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld;
kaart 13 kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist päevasel ajavahemikul (07-23) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga kuus matkelaeva – müraindikaator Ld;
kaart 14 kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist öisel ajavahemikul (23-07) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga kuus matkelaeva – müraindikaator Ln.

29. juunil 2005. aastal esitas Tervisekaitseinspektsioon keskkonnaministrile, edastamiseks Euroopa Komisjonile, andmed kõikide asjakohaste tasandite, asutuste ja organite kohta, kes peavad Välisõhu kaitse seaduse § 134 ja käesoleva määruse § 8 lõike 1 kohaselt koostama strateegilise mürakaardi ja tegevuskava ning esitama need Terviseametile.
Vaata: Andmed raporti esitamiseks Euroopa Komisjonile

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 9 aprill 2015 10:40