Uudis

26.10.17 11:35

Biotsiide kasutaval töötajal peab olema eelnev väljaõpe

Kaks aastat tagasi lisati biotsiidiseadusesse säte, mille kohaselt peab kutseliseks kasutamiseks mõeldud biotsiidiga töötaval inimesel olema vastav väljaõpe. Terviseameti järelevalve käigus on selgunud, et suur osa ettevõtjatest ei ole kehtivast nõudest teadlikud.

Viimase 10 aasta jooksul on Eestis olnud mitmeid kutseliseks kasutamiseks mõeldud biotsiidide tarvitamisega seotud õnnetusjuhtumeid. Samuti on Terviseameti poolt viimase 10 aasta jooksul korraldatud sihtuuringutes ja järelevalve käigus leitud, et kutseliseks kasutamiseks mõeldud biotsiididega töötavatel inimestel puuduvad piisavad teadmised biotsiididest, nende toimest, biotsiidiga seotud riskidest ning nende riskide ohjamisest.

Seega paneb Terviseamet kõigile ettevõtjatele südamele, et kui ettevõttes kasutatakse kutseliseks kasutamiseks mõeldud biotsiide, siis tuleb võimaldada töötajatele ka vastav koolitus.

Kui tegemist on ühe konkreetse biotsiidiga, siis korraldavad koolitusi sageli ka biotsiidide maaletoojad või tootjad, väljastades koolituse läbimise kohta tõendi. Kui aga maaletooja või tootja koolitust ei korralda, siis on võimalik pöörduda Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu poole (www.kahjur.ee).

Kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiide kasutavad erinevad ettevõtted nagu koolid, lasteaiad, kohvikud, restoranid, toiduainete tööstused, haiglad, puhastusteenuseid pakkuvad ettevõtted, SPA-teenuste pakkujad jne.

Biotsiid on aine, mille eesmärk on kahjutuks muuta, hävitada või tõrjuda kahjulikke organisme.

Kutseline kasutaja on inimene, kes oma kutsetegevuse käigus kasutab üksnes kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiide, mis on ka vastavalt märgistatud. Tavatarbijale kasutamiseks ettenähtud biotsiide võib kasutada igaüks, järgides pakendil olevat kasutusjuhendit.


 
Viimati uuendatud:  reede, 9 juuli 2010 17:12