Arhiiv

02. oktoober 2014 Kaubandusandmed ohtlike kemikaalide kohta nüüd saadaval

Kogu teave, mis oli varem, alates PIC-määruse jõustumisest aastal 2003, salvestatud EDEXIM andmebaasis on nüüd saadaval ECHA koduleheküljel. Teave PIC-kemikaalide impordi ja ekspordi kohta ning täiendavad andmed importivate ja...Loe edasi

Ketegooria: Kemikaaliohutus

16. september 2014 Oktoobris toimub Tallinnas kosmeetika teabepäev

Sotsiaalministeerium koos Eesti Keemiatööstuse Liidu ja Terviseametiga korraldab kosmeetika teabepäeva eesmärgiga tuletada meelde kosmeetikamäärusest tulenevaid nõudeid ja kohustusi ning lähemalt tutvustada looduskosmeetika kohta...Loe edasi

Ketegooria: Üld, Kemikaaliohutus

26. august 2014 Uuendati aine mutageense toime hindamise juhendit

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ajakohastas teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi R.7a peatükki, mis käsitleb OECD meetodeid genotoksilisuse uurimiseks.  Uuendati OECD TG 488 (Transgenic Rodent...Loe edasi

Ketegooria: Kemikaaliohutus

07. august 2014 Bisfenool A piiranguettepaneku avalik arutelu

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel on käimas avalik arutelu seoses ettepanekuga piirata bisfenool A kasutamist termopaberites. Avaliku arutelu jooksul on kõikidel huvitatud osapooltel võimalus esitada kommentaare ning...Loe edasi

Ketegooria: Kemikaaliohutus

Näidatakse artikleid 43 kuni 49 (Kokku: 139)
 
Viimati uuendatud:  reede, 9 juuli 2010 17:11