Kosmeetikatoodete Tõsisest Soovimatust Mõjust (TSM)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta (Kosmeetika Määrus) loob aluse kosmeetikatoodete kasutamisest ilmnenud Tõsisest Soovimatust Mõjust (TSM) teatamise ühiseks lähenemiseks Euroopa Ühenduses. Andmed tõsisest soovimatust mõjust ja soovimatust mõjust on osa kosmeetikatoote aruandest.

Kosmeetika Määruse artikli 23 rakendamise hõlbustamiseks ja tõsisest soovimatust mõjust (TSM) harmoneeritud teavitamise ja menetlemise protseduuri juurutamiseks töötas Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega ja tööstusega Suuniseid Tõsisest Soovimatust Mõjust Teatamise Kohta.

Suuniste Lisa 1 „Põhjusliku seose olemasolu hindamine kosmeetikatoodete soovimatu mõju puhul“.

Rohkem infot leiab Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

Tõsise soovimatu mõju korral teavitavad vastutav isik ja levitajad viivitamata sellest ja kõigist võetud parandusmeetmetest liikmesriigi pädevat asutust, kus tõsine soovimatu mõju ilmnes.
Eestis on kosmeetikatoodete valdkonna riigi pädev asutus Terviseamet.

Soovimatu mõju puhul palume pöörduda kemikaali- ja tooteohutuse büroo peaspetsialist Natali Prometi poole (telefon 7943 533, e-post natali.promet(@)terviseamet.ee.)

Tarbija, professionaalne kasutaja, tervishoiutöötaja

Vastutav isik või levitaja

 
Viimati uuendatud:  reede, 27 aprill 2018 13:14