Säilitusained

Mis on säilitusained?

Säilitusained on koostisosad või -ained, mille abil on võimalik mikroobide paljunemist kosmeetikatoodetes tõkestada või vähendada. Säilitusained kaitsevad toodet bakterite, seente (pärmi- ja hallitusseente) või teiste mikroorganismidega saastumise eest ladustamise ajal ja siis, kui tarbija seda kasutab. Nad võivad pikendada kosmeetikatoodete säilivusaega.

Miks on kosmeetikatoodetes vaja säilitusaineid?

Kosmeetikatoodetes kasutatakse säilitusaineid selleks, et vähendada toote mikroobse saastumise ohtu ning tagada selle kasutuskõlblikkus ja ohutus säilivusajal ja siis, kui tarbija seda kasutab.

Kui säilitusaineid ei kasutata, võivad kosmeetikatooted – nii nagu toiduained ja muudki tooted, millega tarbija otseselt kokku puutub – saastuda mikroorganismidega, mis põhjustavad toote riknemist, selle omaduste halvenemist ja võimalikke ärritusnähte, nakkusi või muud kahjulikku kõrvaltoimet tarbija tervisele.

Kas kõik säilitusained on ühesugused?

Säilitava toimega koostisosad on väga erinevad, nagu ka nende võime säilitada kosmeetikatoodet. Säilitavad koostisosad erinevad selle poolest, milliste mikroorganismide paljunemist nad suudavad tõkestada. Mõni toimib tõhusalt bakterite, aga mitte seente vastu, teine võib tõkestada ainult seente levikut.

Mõni säilitava toimega koostisosa võib oma koostise keemiliste omaduste tõttu olla tõhus teatavat liiki kosmeetikatoodetes. Näiteks võib teatud säilitusainest olla kasu ainult koostises, mille pH-tase on madal, samas kui muud säilitava toimega koostisaineid toimivad aga laias pH-vahemikus. Kõikide toote koostisega seotud vajaduste täitmiseks on tarvis väga erinevaid säilitavaid koostisosi.

Kuidas tehakse kindlaks, et kosmeetikatoodetes kasutatavad säilitusained on ohutud?

Kõik säilitusained läbivad enne kasutamist range kontrolli, sealhulgas ohutushindamise ja kvaliteedikontrolli.  Turule lastud kosmeetikatooteid peab olema võimalik igas olukorras ohutult kasutada. Seega peavad olema tarbijale ohutud ka kõik koostisosad, sealhulgas säilitusained.

Kuidas tootja valib välja kosmeetikatoodetes kasutatavad säilitusained?

Kasutatava säilitusaine valik oleneb toote koostisosadest, soovitavast toimest, toote pakendist, kehapiirkonnast, millele toodet kantakse, ja tarbija käitumisest selle kasutamise ajal.
Säilitusained peavad olema:

  • ohutud,
  • kõigi koostisosadega kokku sobivad,

  • lahustuvad ja

  • parima säilimise tagamiseks hästi hajutatud.

Eesmärk on kasutada parima tulemuse saavutamiseks väikseimat sisaldust, vältides samal ajal probleeme konkreetse säilitusaine ohutusega. Eri liiki toodete ja tarbijate erinevate vajaduste tõttu võidakse kasutada erinevas koguses erinevaid säilitusaineid, mis aitavad vältida toote saastumist ja tagavad tarbija ohutuse.

Eduka säilitussüsteemi väljavalimiseks on vaja kogemusi ja teadmisi selle kohta, milline on koostises olevate säilitusainete ja muude koostisosade vastastikune toime.

Milline on kosmeetikatoodete säilitusainete valik ja miks neid nii palju on?

Kosmeetikatoodete säilitusainete valik sisaldab suurt hulka olemasolevaid koostisosi, mis suudavad hoida mikroorganismide paljunemise kosmeetikatoodetes kontrolli all. 

Kuna erinevad säilitusained toimivad erinevalt, peab toote valmistajal olema võimalus teha valik arvukate säilitusainete hulgast, et kindlustada igat liiki toodetele piisav säilitussüsteem.

Kus puutuvad kosmeetikatooted kokku mikroorganismidega?

Mikroorganismid arenevad jõudsalt niiskes, soojas ja pimedas keskkonnas. Paljud kosmeetikatooted on veepõhised ning neid hoitakse ja kasutatakse tavaliselt toatemperatuuril märjas ja niiskes kodukeskkonnas nt vannitoas, mis suurendab saastumise võimalust.

Mikroorganismid võivad sattuda toodetesse, mida kantakse peale korduvalt, nt kreemipurgid.

Kuidas tagavad tootjad toote piisava säilivuse?

Tootjate kohustus on tagada, et sedalaadi kasutuseks mõeldud säilitusained on ohutud ja tõhusad. Valitud säilitussüsteemi tõhususe kindlakstegemiseks on vaja teha katseid igas kosmeetikatoote koostise väljatöötamise etapis ja ka lõpptootega pärast lõplikku pakendamist. Need katsed peavad kinnitama, et toode vastab tarbijate ohutuse kaitsmiseks kehtestatud regulatiivsetele nõuetele.

Mis liiki kosmeetikatooted peavad sisaldama säilitusaineid?

Säilitusained peavad olema suure veesisaldusega kosmeetikatoodetes, näiteks kreemides, ihupiimades, ripsmetuššides või vedelates silmalainerites, et tooted püsiksid heas seisukorras ja neid oleks ohutu kasutada.

Isesäilivad tooted (kus bakteritel ei ole nende koostise tõttu võimalik kasvada) ei vaja säilitusaineid, välja arvatud siis, kui on tõenäoline, et tarbijakasutus võib põhjustada mikroobide paljunemist. Näiteks võivad korduvalt kasutatavad huulepulgad või jumestustooted soodustada oma pinnal hallituse teket, kui nende koostises ei ole seenevastaseid säilitusaineid.

Kuidas säilitatakse tooteid, mille etiketil on sõnad „looduslik” või „mahe-”?

Olenemata sellest, millised on konkreetsed reklaamsõnumid või müüginimetused või kuidas toode on märgistatud, peab iga kosmeetikatoode piisavalt hästi säilima ja seda peab olema katsetatud. See on eriti tähtis toodete puhul, mille tooteetiketile on lisatud, et nad sisaldavad vett (aqua), sest mikroorganismid arenevad niisketes tingimustes jõudsalt. Looduslikud või mahekosmeetikatooted ei ole millegi poolest teistsugused ja nad peavad läbima muude kosmeetikatoodetega võrreldes samasugused katsed, mille käigus veendutakse nende piisavalt heas säilivuses ja tarbijaohutuses.

Mis juhtuks, kui kosmeetikatoode ei sisaldaks säilitavaid koostisosi?

Ilma säilitavate koostisosadeta oleks kosmeetikatoode tarbija jaoks ohtlik, sellel oleks väga lühike säilivusaeg ja see rikneks kergesti. Suure veesisaldusega tooted tuleks välja vahetada nädala pärast või kiireminigi. Nagu kergesti riknevate toitude puhul, võib külmkapis hoidmine säilitusaineteta kosmeetikatoodete säilivusaega pikendada, kuid ka sel juhul ei saa paljude toodete kvaliteeti tagada.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 12 aprill 2017 23:01