Kosmeetikatoodete säilivusaeg

Säilivusaeg kosmeetikatoodete märgistusel
 
Kosmeetikatoote minimaalne säilimisaeg on ajavahemik, mille jooksul toode säilitab talle omistatud toime ja on tarbimisel ohutu, juhul kui toodet hoitakse avamata tootepakendis ja tootja ettenähtud tingimuste juures.
Juhul kui kosmeetikatoote minimaalne säilimisaeg on 30 kuud või lühem, esitatakse lõpptähtaeg märgistusel pärast sõnu „parim enne“, märkides kuu ja aasta või päeva, kuu ja aasta nimetatud järjekorras.
 
Alates 11. märtsist 2005. a kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja lõpptähtaega ei märgita, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud. Sel juhul peab pakendil olema märgitud periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast pakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või mille vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht „M“.
 
Sümboliga märgistamise eesmärgiks on paremini informeerida tarbijaid, kuna mõnede kosmeetikatoodete kvaliteet võib peale avamist halveneda ning tänu „Avatud kreemipurgi sümbolile” on tarbijad informeeritud ajaperioodist, mille jooksul nad võivad toodet ohutult kasutada.
Avatud kreemipurgi sümbol võeti kasutusele selleks, et tarbija teaks toote säilimisaega.
 
„Avatud kreemipurgi sümboli” märgistus ei hõlma tooteid:

  •  millel ei ole riknemise ohtu;
  • millel on suletud tootepakend, mida ei ole võimalik avada (pihustid) ning
  • ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooted.

Avatud kreemipurgi sümbol: Sümboli ja selle juurde kuuluva teksti suurus ei ole määratud, kuid need peavad olema selgelt nähtavad.
Euroopa komisjoni juhised „avatud kreemipurgi sümboli kohta.

Kokkuvõtteks: kasutusel on üks kahest - kas - „parim enne” (30 kuu või lühema säilimisajaga kosmeetikatoodetel) või „avatud kreemipurgi sümbol” (üle 30 kuu säilimisajaga kosmeetikatoodetel).
 
 
Terviseamet

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 28 detsember 2010 11:32