Kosmeetikaalane seadusandlus

Kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Terviseameti järelevalve osakond.
Terviseameti kemikaaliohutuse osakonda kuuluv kemikaali ja tooteohutuse büroo täidab kosmeetikatoodete pädeva asutuse ülesandeid vastavalt Rahvatervise seaduses sätestatule (§131 lg3).

Kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta ja Eestis juba viidatud Rahvatervise seadus.

Kosmeetika määrus ja selle muudatused:

1.     Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta (algtekst) 
2.     Komisjoni määrus (EL) nr 344/2013, 4. aprill 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III, V ja VI lisa  

3.     Komisjoni määrus (EL) nr 483/2013, 24. mai 2013, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa (Polidocanol) 

4.     Komisjoni määrus (EL) nr 658/2013, 10. juuli 2013, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa (juuksevärvid) 

5.     Komisjoni määrus (EL) nr 1197/2013, 25. november 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juukse- ja ripsmevärvid) 

6.     Komisjoni määrus (EL) nr 358/2014, 9. aprill 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja V lisa (parabens and triclosan) 

7.     Komisjoni määrus (EL) nr 866/2014, 8. august 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa ((alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano)) 

8.     Komisjoni määruse (EL) nr 866/2014 parandus, 8. augusti 2014. aasta, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III, V ja VI lisa (alkyl (C16, C18, C22) trimethylammonium chloride, citric acid (and) silver citrate, ETH-50 (nano)) 

9.     Komisjoni määrus (EL) nr 1003/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (MCI-MI) 

10.   Komisjoni määrus (EL) nr 1004/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa (Parabens) 

11.   Komisjoni määrus (EL) 2015/1190, 20. juuli 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juuksevärvid) 

12.   Komisjoni määrus (EL) 2015/1298, 28. juuli 2015, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja VI lisa (3-Benzylidene Camphor) 

13.   Komisjoni määrus (EL) 2016/314, 4. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (DEGEE) 

14.   Komisjoni määruse (EL) 2016/314 parandus, 4. märtsi 2016. aasta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa  

15.   Komisjoni määrus (EL) 2016/621, 21. aprill 2016, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 VI lisa (ZnO) 

16.   Komisjoni määrus (EL) 2016/622, 21. aprill 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (KOH) 

17.   Komisjoni määrus (EL) 2016/1120, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (Carbon Black) 

18.   Komisjoni määrus (EL) 2016/1121, 11. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) 

19.   Komisjoni määrus (EL) 2016/1143, 13. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Titanium Dioxide) 

20.   Komisjoni määrus (EL) 2016/1198, 22. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (MI) 

21.   Komisjoni määrus (EL) 2017/237, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (juukse- ja ripsmevärvid) 

22.   Komisjoni määrus (EL) 2017/238, 10. veebruar 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (Benzophenone-3)  

23.   Komisjoni määrus (EL) 2017/1224, 6. juuli 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (MI) 

24. Komisjoni määrus (EL) 2017/1410, 2. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (HICC, (chloro)atranol)     

25. Komisjoni määrus (EL) 2017/1413, 3. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (ZnO (colorant))  

26. Komisjoni määrus (EL) 2017/2228, 4. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (peanut oil and hydrolysed wheat proteins)

27. Komisjoni määruse (EL) 2017/2228 parandused, 4. detsember 2017, (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa) parandus    

Muu kosmeetika alane seadusandlus (Väited ja Juhend): 

Euroopa Komisjoni veebileht kosmeetika alase seadusandluse kohta asub siin.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 3 jaanuar 2018 12:11