CPNP EL kosmeetikatoodete teavitamise portaal

Alates 11.07.2013 reguleerib kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ.
Määruse artikkel 13 kohustab vastutavaid isikuid turule lastavatest kosmeetikatoodetest teavitama elektrooniliselt CPNP portaalis (Cosmetic Products Notification Portal). Levitajatel on kohustus teavitada toote omaalgatuslikult tõlgitud märgistuse korral.
Määruse artikkel 16 kohustab vastutavat isikut teavitama nanomaterjali sisaldavast kosmeetikatootest 6 kuud enne toote turule laskmist.

Alates 11. juulist 2013 on CPNP kasutamine kohustuslik.

Kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu edastab kosmeetikatööstus informatsiooni Euroopa Ühenduse turule lastavate toodete kohta. See on väga oluline eelkõige mürgistusteabekeskustele, andes neile võimaluse reageerida kiirelt mürgistusinfoliinile helistajate aitamiseks. Mitte vähem oluline on uus portaal rahvuslikele pädevatele asutustele paremaks turujärelvalve korraldamiseks. Ka tööstuste jaoks vähendab portaal administratiivset koormust.

CPNP on Euroopa Komisjoni, rahvuslike pädevate asutuste, mürgistusteabekeskuste ja tööstuse kaheaastase intensiivse koostöö tulemus. Sellel on lihtne kasutajaliides kosmeetikatööstustele informatsiooni sisestamiseks turule lastavate toodete kohta ja see on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Alates 11. jaanuarist 2012  esitab vastutav isik (tootja/importija) ja alates 11. juulist 2013 teatavatel tingimustel kosmeetikatoodete levitaja CPNP kaudu määruse nr 1223/2009/EÜ artiklis 13 loetletud andmed. Alates 11.01.2013 teavitab vastutav isik (tootja/importija) nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest vastavalt artiklile 16.


Kosmeetikatoodetest teavitamise kasutusjuhendid eri keeltes.

Nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest teavitamise kasutusjuhendid eri keeltes. 

Andmete esitamine on tasuta. Kui portaali kasutamisega tekib probleeme tuleks pöörduda CPNP süsteemi haldaja poole (sanco-cpnp|ä|ec.europa.eu).

Täpsemat informatsiooni leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.

 

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 1 august 2017 08:46