Määruse II läbivaatamine

REACH-määruse II läbivaatamine

Käimas on REACH-määruse teine läbivaatamine ehk „The REACH REFIT Evaluation“, mis rajaneb REACH-määruse esimese läbivaatamise tulemustel ning hindab määruse toimimist ning eesmärkide täitmist sellest ajast saati. Sellest tulenevalt on Euroopa Komisjonil kavas viia läbi mitmeid uuringuid ja avalikke arutelusid erinevate asjakohaste osapooltega, et selgitada välja, mis toimib hästi ning millised on murekohad, mis vajavad lahendamist, et tagada REACH-määruse veelgi parem rakendamine.
Täpsemat teavet REACH-määruse II läbivaatamise kohta leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 28 november 2016 11:11