Kasutajatugi

REACH kasutajatugi - REACH-määruse kohta saab küsimusi esitada AINULT KIRJALIKULT kasutajatoe kodulehekülje Esita küsimus vormi kasutades! 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) kohaselt peab iga liikmesriik looma REACH Helpdesk-i ehk REACH kasutajatoe, mis on abiks ettevõtjatele, et aidata neil mõista oma rolli ja kohustusi lähtuvalt REACH-määrusest. Kõikide riikide kasutajatoed osalevad riikidevahelises ekspertide võrgustikus keeruliste küsimuste lahendamisel. Eesti ametlik REACH kasutajatoe kodulehekülg asub aadressil http://kemikaaliohutus.sm.ee/ ning tekkivaid küsimusi saab esitada kirjalikult sealse Esita küsimus vormi kaudu. REACH kasutajatugi on keskendunud vastama ettevõtjate küsimustele nende kohustuste kohta lähtuvalt REACH-määrusest.

  • määruse sätete kohta;
  • selgitamaks ettevõtja määrusest tulenevaid kohustusi;
  • juhenddokumentide kohta.

Esitatud küsimustele vastatakse kümne päeva jooksul. Vastused küsimustele on soovitusliku iseloomuga ega ole juriidiliselt siduvad. Lõpliku otsuse igal konkreetsel juhtumil langetab ikkagi ettevõtja ise. Mida täpsemalt esitatakse küsimus, seda asjakohasemalt saab ka vastata. Ettevõtjat ja tema tegevust identifitseerivaid andmeid menetletakse konfidentsiaalselt ning ei avalikustata kolmandatele osapooltele.

 

 

 

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 28 november 2016 12:36