Juhendid

Euroopa Kemikaaliamet: ECHA - European Chemicals Agency

Euroopa Kemikaaliameti loodud juhendite lehekülg:  ECHA - Juhendid

Euroopa Kemikaaliameti REACH korduma kippuvad küsimused: Frequently Asked Questions about REACH

Euroopa Kemikaaliameti ülevaade juhendite aruteludest: ECHA - Konsulteerimismenetlus

Euroopa Kemikaaliameti loodud süsteem REACH-määrusest tulenevate kohustuste kindlaks määramiseks: REACH Navigaator

Euroopa Kemikaaliameti loodud terminite andmebaas: ECHA-term

Euroopa Kemikaaliameti hallatavad IT-vahendid, mis hõlbustavad REACH-määrusest tulenevate kohustuste täitmist:

  • REACH-IT portaal on vahend, mida kasutatakse eelregistreerimisfailide ja muu teabe esitamiseks Euroopa Kemikaaliametile

    REACH-IT dokumentide kogum Euroopa Kemikaaliameti koduleheküljel: ECHA – REACH-IT
  • IUCLID 6 (inglise keeles International Uniform ChemicaL Information Database) on vahend, mis on loodud kemikaale käsitleva teabe sisestamiseks, säilitamiseks ja edastamiseks

    Vanem versioon: IUCLID 5, mille lühitutvustuse leiate IUCLID 5 reklaamlehelt
  • Chesar (inglise keeles CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) on vahend, millega ettevõtted saavad hinnata kemikaaliohutust ja koostada kemikaaliohutuse aruandeid ja kokkupuutestsenaariume

REACH-MÄÄRUSE JUHENDID KOOS LÜHIÜLEVAADETEGA:  

Inglise keelesEesti keeles
Peamiselt tööstusele mõeldud juhenddokumendid

 

Euroopa Liidu portaali REACH-määruse alamlehekülg: EUROPA > European Commission > Environment > Chemicals > REACH

Euroopa Keemiatööstuse Keskliidu (CEFIC) poolt koostatud REACH-määruse juhendlehekülg: Implementing REACH

Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (CEFIC) juhendid: CEFIC - Guidance and Tools

REACH e-õppimisprogramm: eREACH

 

 

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 12 veebruar 2018 13:52