Kasutajatugi

CLP kasutajatugi - CLP-määruse kohta saab küsimusi esitada AINULT KIRJALIKULT kasutajatoe kodulehekülje Esita küsimus vormi kasutades! 

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist kohaselt peab iga liikmesriik looma riikliku CLP kasutajatoe, et anda tootjatele, importijatele, levitajatele ja allkasutajatele ning mis tahes muudele huvitatud isikutele nõu nende määrusest tulenevate vastavate ülesannete ja kohustuste kohta. Eesti ametlik CLP kasutajatoe kodulehekülg asub aadressil http://kemikaaliohutus.sm.ee ning tekkivaid küsimusi saab esitada kirjalikult sealse Esita küsimus vormi kaudu. CLP kasutajatugi on keskendunud vastama küsimustele lähtuvalt CLP-määrusest:

  • määruse sätete kohta;
  • selgitamaks ettevõtja määrusest tulenevaid kohustusi;
  • juhenddokumentide kohta.

Esitatud küsimustele vastatakse kümne päeva jooksul. Vastused küsimustele on soovitusliku iseloomuga ega ole juriidiliselt siduvad. Lõpliku otsuse igal konkreetsel juhtumil langetab ikkagi ettevõtja ise. Mida täpsemalt esitatakse küsimus, seda asjakohasemalt saab ka vastata. Ettevõtjat ja tema tegevust identifitseerivaid andmeid menetletakse konfidentsiaalselt ning ei avalikustata kolmandatele osapooltele.

CLP korduma kippuvad küsimused

Euroopa Kemikaaliameti CLP korduma kippuvad küsimused: CLP Frequently Asked Questions

Küsimuste-vastuste dokument CLP määruse kohta: Questions & Answers on Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

 
Viimati uuendatud:  reede, 26 jaanuar 2018 14:55