CLP-määrus

Eesti keeles:

CLP-määruse konsolideeritud tekst

CLP-määrus Euroopa Liidu Teatajas:

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.

CLP-määruse parandused:

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 parandus 

2. Komisjoni määrus (EL) nr 758/2013, 7. august 2013, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) VI lisa.

CLP-määruse muudatused koos nende paranduste ja muudatustega:

1. Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009, 10. august 2009, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 esimene muudatus.

2. Komisjoni määrus (EL) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 teine muudatus.

Parandus: Komisjoni 10. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 286/2011 parandus

3. Komisjoni määrus (EL) nr 618/2012, 10. juuli 2012, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kolmas muudatus.

4. Komisjoni määrus (EL) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 neljas muudatus.

5. Komisjoni määrus (EL) nr 944/2013, 2. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 viies muudatus.

6. Komisjoni määrus (EL) nr 605/2014, 5. juuni 2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kuues muudatus.

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) 2015/491, 23. märts 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 605/2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

7. Komisjoni määrus (EL) nr 1297/2014, 5. detsember 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muudatus lahustuva pakendi kohta.

8. Komisjoni määrus (EL) 2015/1221, 24. juuli 2015, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 seitsmes muudatus.

9. Komisjoni määrus (EL) 2016/918, 19. mai 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheksas muudatus.

10. Komisjoni määrus (EL) 2016/1179, 19. juuli 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 üheksas muudatus.

 ------------------------------------------------------------------

CLP-määruse alusel kehtestatud määrused:

Makstavate tasude kohta:

Komisjoni määrus (EL) nr 440/2010, 21. mai 2010, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 makstavate lõivude kohta.

___________________________________________________________________________________________________________________


Inglise keeles/In English:

Consolidated text of CLP Regulation

In the Official Journal of the European Union:

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.

Corrigendums of CLP Regulation:

1. Corrigendum to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008

2. Commission Regulation (EU) No 758/2013 of 7 August 2013 correcting Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Amendments of CLP Regulation with their corrgiendums and amendments:

1. Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The first amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

2. Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The second amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

Corrected by: Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011

3. Commission Regulation (EU) No 618/2012 of 10 July 2012 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The third amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

4. Commission Regulation (EU) No 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The fourth amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

5. Commission Regulation (EU) No 944/2013 of 2 October 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The fifth amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

6. Commission Regulation (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The sixth amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

Amended by: Commission Regulation (EU) 2015/491 of 23 March 2015 amending Regulation (EU) No 605/2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

7. Commission Regulation (EU) No 1297/2014 of 5 December 2014 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. Amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008 as regards soluble packaging.

8. Commission Regulation (EU) 2015/1221 of 24 July 2015 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress. The seventh amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

9. Comission regulation (EU) 2016/918 of 19 May 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.The eighth amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

10. Commission Regulation (EU) 2016/1179 of 19 July 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. The ninth amendment of the Regulation (EC) No 1272/2008.

 ------------------------------------------------------------------

Regulations based upon CLP Regulation:
 
On the payable fees:

Commission Regulation (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

 
Viimati uuendatud:  reede, 5 august 2016 14:16