Keemiarelvade keelustamise konventsioon

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ja nende hävitamise konventsioon (edaspidi "konventsioon") jõustus Eesti Vabariigis 1999. aastal.
Keemiarelvadega seotud tegevuste keelustamine ning vastavad kontrollmeetmed moodustavad ühe osa konventsiooni nõuetest osalisriikidele. Lisaks reguleerib konventsioon mürkkemikaalide ja nende lähteainetega seotud tegevusi (nt tootmine, töötlemine, kasutamine, eksport, import) ning sätestab vastavatest tegevustest teavitamise vajaduse nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Konventsiooni artikli VII lõikes 4 riiklikule asutusele ette nähtud kohustuste täitmiseks määratud riiklik asutus on Terviseamet, kelle üheks ülesandeks on koostada ja edastada Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile konventsioonis sätestatud deklaratsioone.

Sellest tulenevalt palume ettevõtetel iga aasta 1. märtsiks edastada meile täidetud küsitlusleht konventsiooni kemikaalide lisa kolmes nimekirjas loetletud ühenditega ning nimekirjadesse mittekuuluvate orgaaniliste kemikaalidega seotud tegevuste kohta. 
Täidetud küsitluslehe palume saata postiga aadressile: Terviseamet
                                                                                         Kemikaaliohutuse osakond
                                                                                         Paldiski mnt 81
                                                                                         10617 Tallinn, Eesti
 või e-posti aadressile: jaanika.aavik|ä|terviseamet.ee.

Küsitluslehe täitmisel palume aluseks võtta konventsioonis defineeritud mõisted:
kemikaali "tootmine" - kemikaali saamine keemilise reaktsiooni teel;
kemikaali "töötlemine" - füüsikaline protsess (nt doseerimine, ekstraheerimine ja puhastamine), mille käigus kemikaal ei muutu teiseks keemiliseks aineks;
kemikaali "kasutamine" - kemikaali muutmine teiseks keemiliseks aineks keemilise reaktsiooni tulemusena;
"diskreetne orgaaniline kemikaal" - kemikaal, mis kuulub keemiliste ühendite klassi, millesse kuuluvad kõik süsinikuühendid, v.a selle oksiidid, sulfiidid ja metallkarbonaadid, ja mida identifitseerib kemikaali nimetus, struktuurvalem (kui see on teada) ning Chemical Abstract Service'i (CAS) aine number (kui see on omistatud).

Lisainformatsiooni konventsiooni kohta leiab Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni koduleheküljelt. Teavet kemikaalide mitmekülgsest kasutamisest ja seosest konventsiooniga leiab siit.

Abimaterjalid küsitluslehe täitmise osas:
Käsiraamat 1., 2. ja 3. nimekirjadesse kuuluvate kemikaalide identifitseerimiseks
Valik enimkasutatavatest ja –turustatavatest 1., 2. ja 3. nimekirjades loetletud mürkkemikaalidest ja nende lähteainetest
Nimekirjadesse kuuluvate kemikaalide andmebaas (eeldab kasutajaks registreerumist)
E-õppevahendid Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni veebilehel

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 29 jaanuar 2018 14:28