Detergent

Detergent  on pesemiseks ja puhastamiseks ettenähtud aine või segu, mis sisaldab pindaktiivseid aineid ning on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises, töökohtadel või tööstuslikel eesmärkidel.

Muud detergentidena käsitatavad tooted:

  • Abipesemisvahend, mis on ette nähtud rõivaste, voodipesu jms leotamiseks (eelpesuks), loputamiseks või pleegitamiseks
  • Pesupehmendaja, mis on ette nähtud kanga pehmendamiseks pesemisega kaasnevates täiendavates protsessides
  • Puhastusvahend, mis on ette nähtud kõigi koduses majapidamises kasutatavate universaalpuhastajate jaoks ja/või muuks pindade puhastamiseks
  • Muud puhastus- ja pesemisvahendid, mis on ette nähtud mistahes pesemis- ja puhastusprotsessideks

 Alates 8. oktoobrist 2005. a kohaldatakse turule lastavatele detergentidele ja nende käitlemisele detergendimäärust.  (Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents)

Konsolideeritud versioon Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (Consolidated version of Regulation (EC) No 648/2004

Muudatused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 907/2006, 20. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle III ja VII lisa kohandamiseks (Commission Regulation (EC) No 907/2006)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1336/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (Regulation (EC) No 1336/2008 of the European Parliament and of the Council)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa (Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks (Commission Regulation (EC) No 551/2009)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 259/2012, 14. märts 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites (Regulation (EU) No 259/2012 of the European Parliament and of the Council)

Kemikaaliseaduse § 7 lõike 2 pt 4 alusel on Terviseamet pädev riigiasutus, kelle ülesandeks on täita haldusfunktsioone ja teha haldustoiminguid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta alusel.

 

Teabe esitamine

Kemikaaliseaduse §12 (2) alusel peab detergendi turule laskmise eest vastutav isik esitama Terviseametile detergendimääruse artikli 9 punktis 3 nimetatud teabe.

Teave saata elektroonilises vormis terviseameti mürgistusteabekeskusele e-posti aadressil  info|ä|16662.ee

Tootjad teevad oma ettevõtte veebilehel kättesaadavaks koostisosade loetelu.

Lisainfo

Allergeensed lõhnaained

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 27 september 2017 17:26