Direktiivi 98/8/EÜ lisadesse toimeainete kandmata jätmise otsused

Ingliskeelne konsolideeritud nimekiri olemasolevatest toimeainetest (seisuga 26.02.2013), mille kohta on tehtud direktiivi 98/8/EC lisasse I või IA kandmata jätmise otsus. Nimekirjas on ka neid toimeaineid sisaldavate toodete turult eemaldamise tähtajad.

Komisjoni otsus, 14. oktoober 2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi raames kontrollitavate teatavate ainete kõnealuse direktiivi I, IA või IB lisasse kandmata jätmise kohta.

Biotsiidi dimetüülfumaraat sisaldavate toodete turule laskmise ja turul kättesaadavaks tegemise keelamine Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. septembri 2010. a määrus nr 64 – Hetkel kehtiv – jõust. 01.10.2010

Komisjoni otsus, 14. aprill 2009, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse.

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2010, milles käsitletakse diasinooni kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse.

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2010, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse.

Komisjoni otsus, 8. november 2010, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse.

Komisjoni otsus, 1. juuli 2011, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse.

Komisjoni otsus, 9. veebruar 2012,  milles käsitletakse flufenoksurooni kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks.

Komisjoni otsus, 9. veebruar 2012, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse.

Komisjoni otsus,  10. mai 2012,  milles käsitletakse diklorofossi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks. 

Komisjoni otsus, 11. mai 2012,  milles käsitletakse naleedi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks.

Komisjoni otsus, 23. november 2012, milles käsitletakse bifentriini kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks.

Komisjoni otsus, 14. veebruar 2013, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse.

Komisjoni otsus, 25. aprill 2013, milles käsitletakse tooteliiki 20 kuuluvates toodetes kasutatava formaldehüüdi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse.

 

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 27 märts 2014 12:08