» Uudised
29.03.18 11:54

Terviseamet harjutab kriisiolukorra lahendamist

Täna algab Tallinnas terviseameti, politsei- ja piirivalveameti, veterinaar- ja toiduameti, riigiprokuratuuri ja Eesti kohtuekspertiisi instituudi ühepäevane ühisõppus, mille eesmärk on harjutada ametkondade koostööd kriisiolukorra lahendamisel.

Õppuse stsenaarium sisaldab intsidente, mille lahendamisel hinnatakse nii ametkondade koostööd kui ühise kommunikatsiooni korraldamist. „Kriiside lahendamisel mängib rolli nii kiirus, professionaalsus kui see, mil viisil elanikkonda teavitatakse,“ ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.

Õppusest võtab osa ligi 30 ametnikku 5 asutusest, õppust peetakse terviseameti hoones Tallinnas.

Terviseameti tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus.