» Uudised
03.01.12 00:00

Uuendatud soovitused seoses Poly Implant Prosthesis (PIP) rinnaimplantaatidega

Terviseameti meditsiiniseadmete osakond alustas  27. detsembril 2011 olukorra kaardistamisega Eestis. Praeguseks on ametiga ühendust võtnud 17 inimest.

Terviseamet jätkab info kogumist ning on tänulik igasuguse probleemiga seotud info eest. Peamiselt on oodatud info, millal ja kus on Eestis probleemseid implantaate paigaldatud. Kuna PIP implantaadid on tuntud ka „M-implant“ (tootja Rofil Medical International) nime all, siis on oodatud ka selle tootega seotud informatsioon.

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnaga saab ühendust võtta e-posti aadressil mso|ä|terviseamet.ee.

Terviseamet soovitab lähtuda Prantsusmaa Töö- ja Terviseministeeriumi soovitustest seoses PIP impantaatide võimaliku tervistkahjustava mõju suhtes. Naised kellele on paigaldatud PIP implantaadid peaksid esmalt pöörduma konsultatsiooni saamiseks oma kirurgi poole, et kaaluda võimalikku  implantaadi eemaldamist. Enne ükskõik mis põhjusel implantaadi eemaldamist tuleks teha vajalikud diagnostilised uuringud sh mammograafia ja ultraheli. Kindlasti tuleks arsti poole pöörduda iga häiriva muutuse korral- valu, punetus jmt.

Prantsusmaa tööjõu, tööhõive ja tervise minister Xavier Bertrand ja Prantsusmaa rahvatervise riigisekretär Nora Berra edastasid 23. detsembril uuendatud soovitused PIP implantaatidega naistele.

7. detsembril küsisid Prantsusmaa rahvatervise eest vastutavad ametnikud riiklikelt rahvatervist jälgivatelt asutustelt (riiklik vähiinstituut, rahvatervise instituut, AFSSAPS) ja erialaseltsidelt nende eksperthinnangut PIP implantaatidega seotud kõrvaltoimete kohta.

22. detsembril laekunud hinnang viitab, et praegusel hetkel ei ole PIP implantaatide kandjatel suuremat vähiriski kui teiste implantaatide puhul. Samas nende proteesidega saab seostada hästidokumenteeritud riske nagu implantaadi purunemine ja proteesi sisese geeli ärritav toime, mis võib viia põletikuliste reaktsioonideni, muutes seega implantaadi eemaldamise raskemaks.

Prantsusmaa rahvatervise eest vastutavad ministeeriumi ametnikud on otsustanud:

  1. Naised peaksid tutvuma neile implantaadiga kaasa antud dokumentidega (implantaadipass) ja kindlaks tegema oma implantaadi mudeli. Kui neile ei ole implantaadipassi kaasa antud, siis peaksid nad pöörduma neile protseduuri teinud asutuse poole.

    PIP implantaatidega patsiendid peaksid pöörduma oma kirurgi poole. Seal peaksid nad saama soovituse ennetavaks proteesi eemaldamiseks, isegi siis, kui puuduvad implantaadi lagunemise kliinilised tunnused. Kui nad ei soovi oma implantaati eemaldada, siis peaksid nad käima iga 6 kuu tagant rindade ja kaenlaaluste lümfisõlmede ultrahelis.

    Igasuguse purunemise, kahtlustatud purunemise või lekkimise korral tuleks mõlemad proteesid kindlasti eemaldada.

    Enne ükskõik mis põhjusel implantaadi eemaldamist tuleks kindlasti teha mammograafia ja rindade ning kaenlaaluste lümfisõlmede ultraheli uuringud.

  2. Kindlustamaks, et kõik naised, kes soovivad lasta oma implantaadid ennetava meetmena eemaldada, saaksid seda teha, seavad Prantsusmaa kohalikud terviseagentuurid üles nõustavad infoliinid.
  3. Tuleks algatada purunenud implantaatide ettevaatav epidemioloogiline uurimine.

5. jaanuaril 2012 kohtub Prantsusmaa terviseministeeriumis komitee, kes esitab olukorrale järgmise progressiraporti ja hindab vajalikke protseduure ja meetmeid selleks, et paremini kaitsta patsientide huve.

Loe lisaks:
Department of Health statement on breast implants and response to expert group report

Обновленные рекомендации в связи с использованием женских грудных протезов, произведенных французской компанией Poly Implant Prothese (PIP)