» Uudised
05.03.18 00:32

Ohtlike kemikaalide eksportijatelt ja importijatelt oodatakse teavet

Ohtlike kemikaalide (aine ise, ainet sisaldavad tooted ja segud) eksportijad ja importijad peavad hiljemalt 31. märtsiks 2018 esitama Terviseametile teabe eelmisel aastal Euroopa ühendusse imporditud või ühendusest eksporditud ainete koguste kohta.

Nõue põhineb PIC-määruse ((EL) 649/2012 ) artiklile 10. Teave tuleb esitada ePIC-i kaudu.

Lisainfo: