» Uudised
03.11.17 15:29

Info tervishoiuteenuse osutajatele nakkushaiguste teabe edastamisest erandolukorras

Vastavalt Valitsuse langetatud erakorralisele otsusele suletakse turvaprobleemiga ID-kaartide (need isikud, kelle ID-kaart on välja antud peale 16. oktoobrit 2014) sertifikaadid täna hilisõhtul s.o 03.11 kell 24:00, mistõttu on enam kui pooled Eestis käibel olevatest ID-kaartidest alates laupäevast elektroonilise tuvastusvahendina kasutuskõlbmatud. See tähendab seda, et turvariskiga kaartide omanikud, kelle sertifikaadid on uuendamata ei saa siseneda IT-süsteemidesse, tuvastada end e-teenustes ega NAKIS infosüsteemis ja anda digiallkirju.


Info erakorralises olukorras tegutsemiseks:

1. Enne oktoober 2014. a väljastatud ID-kaardi puhul jääb kord samaks;

2. Uuendatud sertifikaadiga ID-kaardiga ligipääs NAKISele on tagatud ning info edastamise kord jääb samaks;

Blokeeritud sertifikaadiga tegutsemine:

3.1. teatised nakkushaige kohta edastada kohalikule Terviseameti esindusele paberkandjal tavaposti või kulleriga; või sisestada teatisi nakkushaiguse infosüsteemi kaudu tagantjärgi pärast olukorra lahendamist (v.a p 3.2. mainitud juhud);

3.2. juhul, kui tegemist on erakorralise olukorraga (rühmaviisilise haigestumise kahtlus; eriti ohtliku, harvaesineva või suure nakatuspotentsiaaliga nakkuse kahtlus), edastatakse info sellest Terviseameti kohalikule esindusele viivitamatult telefoni teel;

Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määruse  nr 134 § 4.  Teabe edastamise erijuhud 

 (3) Nakkushaigust diagnoosinud arst ja labor teavitavad kohe Terviseametit telefoni teel, elektrooniliselt või muu andmevahetuskanali kaudu järgmiste nakkushaiguste kahtluse korral:
 1) koolera (A00);
 2) kõhutüüfus (A01.0);
 3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
 4) botulism (A05.1);
 5) katk (A20);
 6) tulareemia (A21);
 7) siberi katk (A22); 
 10) difteeria (A36);
 11) meningokokknakkus (A39)
 12) äge poliomüeliit (A80);
 13) marutõbi (A82);
 14) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99, v.a A98.5);
 15) leetrid (B05);
 16) trihhinelloos (B75);
 17) äge lõtv halvatus (G61.0);
 18) harva esinevad või taas ilmunud ning uued haigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised).

 

3.3. 44. nädala andmed gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste kohta edastada Terviseameti kohalikule esindusele telefoni teel või e-posti teel 6. novembril kuni 11.00 ning pärast NAKISe kaudu tagantjärgi;

3.4. Laborid edastavad info tagantjärgi esimesel võimalusel; erakorralisel juhul (vt p. 3.2.) edastada info telefoni teel Terviseameti kohalikule esindusele.

 

Terviseameti kontaktid, kellele teave edastada erandolukorras:

Põhja talitus: Tallinna ja Harjumaa Tervishoiuteenuse osutajad
e-post:
pohja|ä|terviseamet.ee 

Telefoni teel:
Natalja Võželevskaja 7943750
Jekaterina Lattu 7943741
Eleri Pastak 7943739
Anne Edala 7943742
Gerda Jürgenson 7943736
Julia Kovaljova 7943705
Valentina Rušai 7943744

Raplamaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: ellen.villig|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Ellen Villig 55619369

 

Järvamaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: maie.laos|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Maie Laos 53494354

 

Ida Talitus : Ida-Virumaa Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: marina.malva|ä|terviseamet.ee; katrin.kester|ä|terviseamet.ee; regina.gusseva|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Marina Malva 58157459
Katrin Kester 53403231
Regina Gusseva 53403231

 

Narva esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: svetlana.kuznetsova|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Svetlana Kuznetsova 53007688

 

Lääne- Virumaa esinduse Tervishoiuteenuse osutaja

e-post: aime.salonen|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Aime Salonen 56208485


Lääne talitus: Pärnumaa Tervishoiuteenuse osutajad 

e-post: liia.jarv|ä|terviseamet.ee; kadri.juhkam|ä|terviseamet.ee; margarita.molnar|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Liia Järv  58432378  
Kadri  Juhkam 58429096
Margarita Molnar 58132071

 

Haapsalu esinduse  Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: lea.kiis|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Lea Kiis 58098129

 

Saaremaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad :

e-post: inge.balin|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Inge Balin 5013262  

 

Hiiumaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: eve.sahtel|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Eve Sahtel 53226046

 

Lõuna talitus: Tartumaa Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: tartuepid|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Meelis Polakese 53424459

 

Jõgevamaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post:  jogevaepid|ä|terviseamet.ee või ilvi.meksi|ä|terviseamet.ee;

Telefoni teel:
Ilvi Meksi 53009493

 

Põlvamaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: krista.tolp|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Krista Tölp 53312966

 

Valgamaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: veera.jogeva|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Veera Jõgeva 58225415

 

Viljandimaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: jaana.pullmann|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Jaana Pullmann 53358123

 

Võrumaa esinduse Tervishoiuteenuse osutajad

e-post: silvi.lepp|ä|terviseamet.ee või voruepid|ä|terviseamet.ee

Telefoni teel:
Silvi Lepp 53340059