» Uudised
26.07.18 11:14

Euroopas on sagenenud listerioosi haigestumine

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on alates 2015. aastast sagenenud viies Euroopa liikmesriigis (Taanis, Soomes, Rootsi, Austrias, Ühendkuningriigis) listerioosi haigestumine. 15. juuni 2018. a seisuga on esinenud 47 haigusjuhtu, millest 9 on lõppenud surmaga.

Listerioosi tekitajaga osutusid saastunuks külmutatud mais, spinat, rohelised oad ja köögiviljade segud, mida käitlesid ettevõtted Ungaris ja Prantsusmaal. Taani, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi müügikette varustas külmetatud köögiviljadega eeskätt üks Ungari ettevõte, mis suleti juunis 2018.a. Ungari ettevõtte toodangut kasutanud Soome, Rootsi, Eesti ja Poola toiduainete käitlejad on kõrvaldanud kauplustest külmutatud maisi sisaldavad tooted.

ECDC hoiatab, et Ungari ettevõtte 2016. – 2017. aastal toodetud külmutatud köögiviljad, mis inimeste poolt olid ostetud enne nende tagasikutsumist ehk müügilt kõrvaldamist, kujutavad endast ohtu tarbijatele juhul, kui neid enne söömist korralikult ei kuumtöödelda.

Listerioos on bakteri poolt põhjustatud nakkushaigus, mis ohustab eelkõige krooniliste haigustega, immuunpuudulikkusega ning vanemaealisi inimesi, samuti ka lapseootel naisi.

Haigustekitaja satub organismi saastunud loomsete või taimsete toiduainetega. Loode võib nakatuda raseduse ajal haigelt emalt platsenta kaudu või hilise listerioosi puhul nakatub vastsündinu sünnituse ajal sünnitusteid läbides. Nahavormi võib inimene nakatuda kontaktnakkusena nahavigastuste kaudu.

Haigustekitaja on vastupidav väliskeskkonnas, sh paljuneb külmkapi temperatuuri juures.

Ennetamine

- Inimestel tuleb hoiduda termiliselt puudulikult töödeldud liha söömisest.

- Ei ole soovitatav tarbida pastöriseerimata piima ja sellest toodetud piimasaadusi, suitsetatud kala, toorest pesemata puu- ja köögivilja.

- Tuleb hoiduda kokkupuutest potentsiaalselt ohtlike materjalidega, nt aborteeritud loomade lootega loomafarmides.

- Järgida toidukäitlemise ohutusnõudeid (näiteks noad ja lõikelauad tuleb korralikult pesta pärast toorete toiduainete käitlemist; puu- ja köögiviljade pesemine jooksva veega jt).

- Oluline on isikliku hügieeni reeglite täitmine, eeskätt käte pesemine seebi ja veega ning naha mikrohaavade saneerimine.

- Seedehäiretega/kõhulahtisusega inimene ei tohi käidelda toitu.