» Uudised
26.04.18 17:03

Ettevõtjad peavad käideldavad kemikaalid juuniks ECHAs registreerima

Terviseamet tuletab meelde, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes toodavad või impordivad kemikaale Euroopa Liitu aastas koguses 1-100 tonni, peavad käideldavad ained registreerima Euroopa kemikaaliametis ehk ECHAs hiljemalt selle aasta 31. maiks.

Registreerimisele kuuluvad ka need ained, mis esinevad segude või toodete koostises ja registreering tagab selle, et ettevõtja saab oma äritegevust seaduslikult jätkata.

REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest, suurendades samaaegselt kemikaalitööstuse konkurentsivõimet. Samuti edendab see ainete ohtlikkuse hindamise alternatiivseid meetodeid vähendamaks loomkatsete arvu.

Määrus reguleerib ka igapäevaselt kasutatavates toodetes (nagu puhastusvahendid, värvid või riideesemed, mööbel ja elektriseadmed) leiduvate ainete kasutamist, mistõttu avaldab see mõju enamikule Euroopa Liidu ettevõtetele. Määruse täitmiseks peavad ettevõtted tuvastama ja haldama Euroopa Liidus toodetavate ja turustatavate ainetega kaasnevaid riske ning muuhulgas tutvustama kõikidele tarneahelas tegutsevatele ettevõtetele riskijuhtimismeetmeid.

Rohkem infot REACH 2018 leiab ECHA veebilehel. Täpsemate kohustuste kindlaks määramiseks ja selgituste saamiseks palun pöörduge terviseameti ja Eesti REACH kasutajatoe poole reach|ä|terviseamet.ee.