» Uudised
02.05.18 16:39

17 nädal: Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumise ülevaade

Aprilli viimasel nädalal pöördus arstide poole 3304 haigestunut, kellest 46 protsenti olid lapsed. Grippi haigestumine näitab langustrendi, 23.-29. aprillil pöördus arsti poole 3717 ja sellele eelnenud nädalal 4209 inimest.

Eelmise nädalaga võrreldes vähenes grippi haigestumus keskmiselt ligi 20 protsendi võrra kõikides vanusegruppides, sentinelsüsteemi kaudu registreeritud andmete põhjal võib grippi haigestumuse intensiivsust pidada madalaks ja gripiviiruse levikut endiselt laialdaseks. Gripiga seotud haigusjuhte registreeritakse peaaegu kõikides  maakondades peale Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa. 

Ringlevate viiruste etioloogilises struktuuris jätkus gripiviiruste langus, teiste respiratoorsete viiruste osakaal kasvab. Laboratoorse kinnituse said 58 gripiviirust , neist 47 olid A- ja 11 B-gripiviirused.

Rasked gripijuhud

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse täpsustatud andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 1837 patsienti, neist 71  on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised. Gripihooaja algusest on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest. Registreeritud on 93 gripist tingitud surmajuhtu, surnute mediaanvanuseks on 81 eluaastat. Haiglaravi kestvus oli keskmiselt 7,5 päeva (1-37päevani).

Grippi haigestumine Euroopas

Gripihooaeg ei ole ka teistes Euroopa riikides veel lõppenud, WHO Euroopa regiooni gripiseirevõrgustiku andmetel hindavad riigid haigestumuse intensiivsust madalaks.