» Uudised
28.03.18 15:48

12. nädal: Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise ülevaade

Möödunud e aasta 12. nädalal (19 -25.03.2018) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 5866 inimest, neist 40 protsenti olid lapsed.

Nii ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse kui ka grippi haigestunute arv langes nädalaga keskmiselt 11 protsendi võrra. Haigestumus langes kõikides vanusrühmades.  Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 446.  Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Ida-Virumaal, Lääne-, Tartu- ja Viljandimaal.  

Eelmisest nädalast algas gripiviiruste osakaalu langus., gripiviirused moodustasid 66 protsenti kõikidest ringluses olevatest viirustest. Muudest respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavatest viirustest oli haigestumine seotud valdavalt RS-viirusega (23%), kuid domineerivaks on jätkuvalt gripiviirused.

Laboratoorse kinnituse said 442 gripiviirust, neist 187 olid A- ja 255 B-gripiviirused.

Rasked gripijuhud

Hooajal on gripi tõttu haiglaravi vajanud 1225 patsienti, neist 73 protsenti olid tööealised või vanemad inimesed. Kõikidest haiglaravi vajanutest 206 on jõudnud haiglasse viimase kolme nädala jooksul.

Üheksa haigla andmetel on hooaja algusest vajanud gripi tõttu  intensiivravi 150 inimest, neist 129 olid üle 65 aasta vanused patsiendid.   

150-st 141 patsienti kuulusid  riskirühmadesse. Andmed intensiivravile sattunute vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Üheksa haigla andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 56 inimest, neist 52 olid vanemaealised  vanuses 65+.  Kõik kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Põhiliseks riskifaktoriks  on vanus ja südameveresoonkonnahaigused. Teised enamlevinud kaasuvad haigused on olnud krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, diabeet ja onkoloogilised haigused.

Hooajal on intensiivraviosakonda sattunud 17 inimest hooldekodudest, neist 8 surid.

Haigestumine Euroopas

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on hakanud haigestumus kõikides liikmesriikides vähenema või  on stabiliseerunud. Haigestumuse intensiivsust loetakse kõikides riikides sellest nädalast kas keskmiseks või madalaks.