Enda Veskimäe

E-mail:
Telefon: 7943 552
Osakond: Kemikaaliohutuse osakond
Ametijuhend: Pdf
Haridustase: Kõrgharidus
Eriala: keemiatööstuse protsessid ja keemiaküberneetika