Kvaliteedijuhtimine

Terviseameti kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamiseks käivitati 2010. aastal projekt  „Terviseameti kvaliteedisüsteemi laiendamine“. Projekti eesmärgiks on Terviseameti järelevalve- ja koordineerimistegevuse ühtlustamine, avaliku teenuse parendamine ning otsuse läbipaistvuse suurendamine.

Terviseameti järelevalve- ja koordineerimistegevuse kvaliteedi arendamise aluseks on valitud ISO standard 17020:2006 „Eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumid“ ja Euroopa Liidus väljatöötatud avalikele sektoritele mõeldud kvaliteedijuhtimissüsteemi meetod CAF (Common Assessment Framework). Teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks on koostanud Terviseamet avalike teenuste standardeid.

Terviseameti mõõtetegevus on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud erialaselt pädevaks (tunnistus E064).

Terviseameti laborid on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud (ISO/IEC 17025:2006 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“

Terviseamet osales 2011. aastal Eesti avaliku sektori kvaliteediauhinna konkursil.

Klientide rahulolu-uuring 2012

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 10 detsember 2012 15:16