» Projektid » SINPHONIE

SINPHONIE

Projekt hindas koolide siseõhu kvaliteedi mõju laste tervisele

Euroopa Komisjoni poolt koostöös 25 liikmesriigi teadlaste ja ekspertidega käivitatud projekti SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) käigus hinnati aastatel 2011 – 2012 koolide sisekliimat ja õpilaste tervislikku seisundit. Mahukas koolide siseõhu uuringus osales teiste riikide seas ka Eesti.

Eesti poolt lõid uuringus kaasa neli Tartu kooli ja üks lasteaed, kus mõõdeti ruumide siseõhu parameetreid ning tehti lastele tasuta terviseuuringuid, mida tavalise tervisekontrolli raames ei tehta. Projekti läbiviimist koordineeris Terviseamet, kelle koostööpartneriks oli Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik.

Uuringu tulemustest selgus, et  mitmel pool Euroopa riikides leidus klassiruumides saasteaineid kogustes, mis ületasid WHO suunisväärtusi ja võivad potentsiaalselt kahjustada koolilaste tervist. Eesti koos teiste Põhja-Euroopa riikidega paistis uuringus osalenute hulgast silma positiivsemate näitajatega. Uuringu lõpptulemusena töötati välja tervisliku koolikeskkonna saavutamise suunised.

Projekti lõppraportiga on võimalik tutvuda projekti koduleheküljel ning projekti raames välja töötatud suunistega järgmistel lehekülgedel:

 

 

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 7 juuni 2016 11:55