Ettekirjutused ja trahviotsused

Jõustunud ettekirjutused alates novembrist 2013. Tabel uuendatud 28.09.2018.

 

Asja nr DokumendiregistrisEttekirjutuse kuupäevAdressaat

Ettekirjutuse alus

9.4-3/4405.10.2018Teamwood OÜRikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ning rahvatervise seaduse § 4 p 13 nõudeid.
12.4-1.1.731/4327.09.2018Greenwald OÜ
Rikuti veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4,
sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 6 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1 nõudeid.
12.4-1.1171/3823.08.2018OÜ Peipsi Puhkemajad Rikuti Veeseaduse § 132 lg 2, lg 3 p 4, sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 4 ja 6 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1 nõudeid.
1.3-8/3715.08.2018Perearst Liidia Bodnar OÜ

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lg 49sätestatud nõudeid

1.3-8/3610.08.2018

Katrin Martinson

Arstikood: D02495
Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse   § 40 lg 1,  § 40 lg 3,  § 592 lg 1 p 3 ja Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid
 1.3-8/3510.08.2018

Eret Jaanson

Arstikood: D02494

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse   § 40 lg 1,  § 40 lg 3,  § 592 lg 1 p 3 ja Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid

12.2-1.4.17/16

10.08.2018Kohtla-Järve LinnavalitsusRikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 3 lg 1, tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1, rahvatervise seaduse § 12 lg 10 ja biotsiidiseaduse § 381 lg 1-2 sätestatud nõudeid.
 1.3-8/3410.08.2018Andrus Mäesalu Arstikood: D03959Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse   § 40 lg 1,  § 40 lg 3,  § 592 lg 1 p 3 ja Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid
1.3-8/3306.08.2018Aarika OÜ

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“  § 3 lg 2, 12 sätestatud nõudeid

1.3-8/1930.07.2018Psühhiaater Sirje Kivaste OÜ

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 592 lg 1 p 3, sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 14 lg 1 p 3, 4, 6 ja 8 sätestatud nõudeid ja sotsiaalministri 18.02.2005  määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm § 2 lg 61 sätestatud nõudeid

1.3-8/3116.07.2018

Dmitri Filippenko

Arstikood: D06967
Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 592 lg 1 p 3, sotsiaalministri 17.09.2008  määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“  § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 1 sätestatud nõudeid
12.5-1.1.588.1/2812.06.2018Jõhvi vallavalitsusRikuti Vabariigi valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” § 8 lg 3, § 7 lg 1, lg 3 ja lg 4, § 8 lg 5 ning § 10 lg 2 tulenevaid nõudeid.
12.5-1.2.127/2705.06.2018Narva Linnavalitsuse kultuuriosakondRikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” § 3 lg 1 ja § 6 lg 2 sätteid.
12.10-1.3.34/1825.05.2018OÜ LegomerRikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1223/2009/EÜ artiklis 11 lg 1-2, artiklis 13 lg 1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2008 määruse nr 1272/2008/EÜ artiklis 17 lg 1 ning kemikaaliseaduse § 11 sätestatud nõudeid
12.8-1.1.280/2218.05.2018OÜ TentareRikuti toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lg 1  ja rahvatervise seaduse §122 lg 1 sätestatud nõudeid
1.3-8/1708.05.2018OÜ Piiri HambaraviRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 22 lg 2, meditsiiniseadme seaduse  § 103, rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10 sätestatud nõudeid ning sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 81 lg 2 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 p 16 ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 5 sätestatud nõudeid
1.3-8/322815.05.2018OÜ TervisekeskusRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri  07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2 sätestatud nõudeid
1.3-8/323215.05.2018OÜ BioDesignRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 12 ja lg 15-16 sätestatud nõudeid
1.3-8/323415.05.2018OÜ Ambrifa MedicumRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 7, lg 12, lg 14-15 sätestatud nõudeid
1.3-8/323508.05.2018OÜ Paratsels GruppRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 7, lg 14-16 sätestatud nõudeid
1.3-8/328115.05.2018FIE Tiina VerrevRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15 sätestatud nõudeid
12.8-1.1.113/1316.04.2018AS PairaRikuti rahvatervise seaduse § 122 lg 1 ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lg 1 sätestatud nõudeid
1.3-8/1506.04.2018Kohtla-Järve Vanurite HooldekoduRikuti rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10, tarbijakaitseseaduse § 10 lg 2 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1 p 4 sätestatud nõudeid
1.3-8/711.04.2018AS Wismari HaiglaRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5, sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“§ 2 lg 6¹ ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128„Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 5 lg 1 ja § 8 lg 2 sätestatud nõudeid
9.4-3/7330-822.03.2018Hiiumaa Pruulikoda OÜ

Rikuti atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 ja rahvatervise seaduse § 4 p 13  nõudeid keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ Lisas 1 toodud müra piirtaseme ületamisega.

12.6-1.3.179/908.03.2018Tõstamaa Tervisekeskus OÜ

Rikuti Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määrusega nr 134 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega“ § 2 lg 1, lg 2, lg 4, § 4 lg 1 ning Sotsiaalministri 31.10.2003 määrusega nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded“  § 2 lg 1 , lg 4 ja § 3 lg 1 sätestatud nõuete täitmist.

1.3-8/1013.03.2018OÜ Läänemere HambakliinikRikuti reklaamiseaduse §22 lg4 p1 sätestatud nõudeid
1.3-8/1216.03.2018OÜ Cutis MedicalRikuti rahvatervise seaduse § 4 p 10 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 sätestatud nõudeid
12.10-1.1.118/1114.03.2018AS Novotrade InvestRikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määruse nr 1907/2006/EÜ artikli 31 lg 7, artikli 14 lg 4, artikli 31 lg 2 ning lisa 1 p 07 sätestatud nõudeid
12.5-1.5.94/1402.04.2018Tapa VallavalitsusRikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 5 lg 5 ja rahvatervise seaduse § 4 lg 9 ja 10 tulenevaid nõudeid.
 1.3-8/8 
08.03.2018
 
Vitaly Gerkus
arstikood: D08035
Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduses § 40 lg 1 p 3 ning reklaamiseaduses § 22 sätestatud nõudeid
1.3-8/7853-1001.03.2018Jõhvi Hambaravi OÜRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 ja § 2 lg 5, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid
12.8-1.1.274/623.02.2018
HTM Karolin OÜRikuti rahvatervise seaduses § 122 lg  1 ning toote nõuetele vastavuse seaduses § 5 lg 1 sätestatud nõudeid
12.10-1.1.182/320.02.2018AS VireenRikuti biotsiidiseaduses § 41 lg 3 ning sotsiaalministri 03.07.2009 määruses nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“ § 1 lg 2 sätestatud nõudeid

12.5-1.1.588.2/1

08.01.2018Jõhvi VallavalitsusRikuti Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” § 3 lg 1, § 7 lg 1 ja lg 3 tulenevaid nõudeid.
nr 1.3-8/ 5007.11.2017SA Viljandi HaiglaRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 1 ning § 1067 lg 2, § 1068 lg 1 p 1-3, lg 2 ja lg 3 sätestatud nõudeid.
nr 1.3-8/51      04.12.2017

Alevtina Smirnova

Rikuti rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10;  tarbijakaitse seaduse § 10 lg 2, meditsiiniseadme seaduse § 31 lg 2 ja § 27 lg 1 nõudeid.
Nr 12.10-1.2.21/ 49  04.12.2017 OÜ Kahjurite Tõrje Registrikood 10345421

Rikuti biotsiidiseaduse § 8 lg 3 ja  § 38 lg 1 nõudeid;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 528/2012 artikli 72 p 3 ja artikli 69 lg 2 nõudeid;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1272/2008 artikli 17 ja sotsiaalministri 03.07.2009 määruse nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“ § 2 ja § 3 lg 2 p 6, 10, 11 nõudeid.

12.5-1.5.34/5330.11.2017OÜ HäckeRikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 6 lg 3 ja lg 4 tulenevaid nõudeid.
12.5-1.5.34/5430.11.2017OÜ HäckeRikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 6 lg 4 tulenevaid nõudeid.
12.5-1.5.34/5224.11.2017OÜ HäckeRikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded” § 6 lg 4 tulenevaid nõudeid.
12.4-1.1.486/44 29.09.2017Torioja OÜ Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“   § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.4-1.1.925/42 13.09.2017 Spordiklubi BC Karjamaa MTÜ Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
2.4-1.1.1174/43 13.09.2017 Kalev Tera Reisid FIERikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“  § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ning sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.4-1.1.570/4021.08.2017 OÜ K.S. Pimestiku Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.4-1.1.730/41 24.08.2017OÜ Adami Turismitalu Rikuti majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“ § 6 lg 1, veeseaduse § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.8-1.3.83/ 3512.07.2017Korditseps OÜRikuti toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lg 1 ning § 7 lg 4 sätestatud nõudeid
1.3-8/2727.06.2017Mai Salumaa 
Arstikood D02205
Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 2 lg 1, rahvatervise seaduse § 4 p 1 ja p 10 ning tarbijakaitse seaduse  § 10 lg 2  sätestatud nõudeid
12.6-1.4.24/ 3422.06.2017Plastilise Kirurgia OÜRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“§ 5 lg 1, § 37 lg 1, § 38 lg 1-3, 5 ning § 64 sätestatud nõudeid
12.5-1.2.117/3612.07.2017

Jõhvi Vallavalitsus

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 1 lg 2, § 1 lg 3, § 10 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 tulenevaid nõudeid.

12.5-1.2.34/37

14.07.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 2 lg 1, § 3 lg 1, § 10, rahvatervise seaduse § 4 lg 10, kemikaaliseaduse § 8 lg 1-2, biotsiidiseaduse § 38 ja § 381 ning tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1  tulenevaid nõudeid.
12.10-1.2.32/3216.06.2017Puleium OÜ

Rikuti biotsiidiseaduse § 8 lg 3, § 35 lg 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (biotsiidimäärus) artiklis 17 lg 1 sätestatud nõudeid

1.3-7/2909.06.2017OÜ Vastseliina HambaraviRikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid
1.3-8/3109.06.2017OÜ K&M MedicineRikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

12.5-1.2.35/30

08.06.2017

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Rikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 1 lg 2, § 1 lg 3, § 3 lg 1, § 5 lg 2 ja tarbijakaitseseaduse § 9 lg 1 tulenevaid nõudeid.

1.3-7/2806.06.2017FIE Marje Nahkur;
Marje Nahkuri Hambaravikabinet

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

1.3-7/2605.06.2017OÜ Dentaarium

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

12.6-1.2.14.2/2401.06.2017Nadežda Soosaar
Õe kood: N02343

Rikuti sotsiaalministri 29.04.2005 määruse nr 62 „Vereülekande tingimused ja kord“ § 7 lg 3 sätestatud nõudeid

1.3-7/2525.05.2017OÜ Audhea

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise § 592 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53  „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 16 sätestatud nõudeid

12.10-1.2.62/22

19.05.2017

Mijas World OÜ

Rikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP määrus) art 17 lg 1  sätestatud nõudeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 528/2012  art 95 p 2 sätestatud nõudeid

1.3-8/ 21

11.05.2017

AS Fertilitas

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 3, sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 2,3,5 ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 ,,Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamisetingimused ja kord" § 40 p 10 ning § 64 p 7 sätestatud nõudeid

12.5-1.5-164/ 20

28.04.2017OÜ Aarika

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 6, lg 14-16 sätestatud nõudeid

1.3-8/ 18

26.04.2017

OÜ Hambaravi Malle Veering

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15-16 sätestatud nõudeid

1.3-8/ 19

26.04.2017

OÜ Kodudoktor Hambaravi

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 7, lg 12, lg 14-16 sätestatud nõudeid


1.3-8/ 17

26.04.2017

OÜ Paratsels Grupp

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 7, lg 12, lg 15-16 sätestatud nõudeid

1.3-8/ 14

26.04.2017

OÜ Tervise Centrum 

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15 sätestatud nõudeid.

1.3-8/ 15

26.04.2017

OÜ Uroloog Indrek Alas

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 15 sätestatud nõudeid

1.3-8/ 1626.04.2017OÜ Balti Radiodiagnostika

Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 ja sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ § 3 lg 2, lg 12, lg 15-16 sätestatud nõudeid


1.2.6-1.2.8/ 13

13.04.2017
SA Kuressaare HaiglaRikuti sotsiaalministri 29.04.2005 määruses nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord“ § 2 lg 2, § 3 lg 1 ja § 6 lg 1 p 2 sätestatud nõudeid;  sotsiaalministri 29.04.2005 määruses nr 62 „Vereülekande tingimused ja kord“ § 1 lg 2, § 2 lg p 1, § 7 lg 1 ja § 7 lg 4-5 sätestatud nõudeid ning sotsiaalministri 15.12.2004 määruses nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“§ 8 lg 2 sätestatud nõudeid.
12.5-1.5.9/12

07.04.2017

MTÜ Vahtra HooldemajaRikuti sotsiaalministri  03.04.2002 määruse nr 58 "Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded" § 6 lg 4,  § 10 lg2 lg, § 5 lg 5, § 9 lg 6 ja § 8 lg 2 tulenevaid nõudeid.
12.9-1.164/2

21.03.2017

Hardnova OÜ

Rikuti meditsiiniseadme seaduse

 § 16 lg 1, § 23 lg 1, § 26 lg 1 ja

Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Meditsiiniseadme vastavushindamise kord“ § 4 lg 1, § 12 lg 1 sätestatud nõudeid

1.3-8/11

17.03.2017
Esta Mällo arstikood: D00100Rikuti sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 2 ja § 2 lg 61 sätestatud nõudeid.
1.3-8/909.03.2017PJV Hooldusravi ASRikuti RavS § 33 lg 14, sotsiaalministri 13.01.2014 määrus nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“  § 4,  sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 1068–9 ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 5 sätestatud nõudeid.

12.2-1.1.337/7

09.02.2017OÜ Vihula Valla Veevärk

Rikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.

1.2.6-1.2.19/420.01.2017AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Registrikood: 10822269
Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lg 11, määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 7 ning § 14 lg 1 p 8 sätestatud nõudeid.
1.3-8 / 209.01.2017Dr Merle Muda
Arstikood: D02719
Rikuti  sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“§ 2 lg 61 ja määruse nr 30 lisas 4 sätestatud nõudeid.
12.5-1.2.558/316.01.2017Aseri vallavalitsusRikuti rahvatervise seaduse §4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr84 "Tervisekaitsenõuded koolidele" § 8 lg 6, §6 lg 2 ja § 3 lg 1 sätteid.
12.5-1.2.35/3007.12.2016Kohtla-Järve LinnavalitsusRikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ § 3 lg 1 sätteid.
12.5-1.2.130/2906.12.2016Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondRikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ § 6 lg 2, § 6 lg 5, § 8 lg 3 sätteid.
12.4-1.3.5/2721.11.2016Kose valdRikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ nõudeid.
1.3-8/ 2818.11.2016Vahur Kuperjanov Arstikood: D01794Rikuti määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 6 ning § 2 lg 61 sätestatud nõudeid.
9.4-3/3688-1827.09.2016Rimi Eesti Food ASRikuti rahvatervise seaduse § 4 p 13 nimetatud elukeskkonna ja tervisekaitse põhinõuet sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 p 1.2 kehtestatud müra piirtasemete ületamisega.
12.5-1.1.54/2516.09.2016Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Rikuti Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 3 lg 1, § 7 lg 1 ning § 4 lg 7 tulenevaid nõudeid.

12.5-1.3.3/2401.09.2016Kohtla-Järve LinnavalitsusRikuti sotsiaalministri 23.03.2012 määruse nr 7 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” § 6 lg 1 ja § 10 lg 4 tulenevaid nõudeid.
12.5-1.5.31/2330.08.2016MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja TurvakeskusRikuti sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ § 6 lg 4 tulenevaid nõudeid.
12.2-1.1.53/2207.07.2016 OÜ Järve BiopuhastusRikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.2-1.1.52/2104.07.2016OÜ Pesulux Rikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.8-1.1.175/1922.06.2016PRO kosmeetika OÜRikuti kemikaaliseaduse § 8, REACH- määruse art 31 p 1, p 5 ja CLP määruse art 17 lg 1 nõudeid.
1.3-8/ 1717.06.2016SA Põhja-Eesti RegionaalhaiglaRikuti Vabariigi Valitsuse 23.01.2002 määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei ja koostöö kord“ § 11 lg 2 nõudeid.
12.2-1.1.167/1816.06.2016Narva Vesi ASRikuti VeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõudeid.
12.5-1.2.24/1608.06.2016Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondRikuti Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele” § 2 lg 1, § 3 lg 1, § 7 lg 11, § 9 lg 3 ning § 10 tulenevaid nõudeid.
1.3-8/1426.05.2016AS Järvamaa HaiglaRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 ,,Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamisetingimused ja kord" § 4 lg 1 p 1,  sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 p 1, 4 ja 5 ja sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” § 7 lg 1 p 3 nõudeid.
12.6-1.3-8/1319.05.2016Ingrid Kaoküla
(Ämmaemandakood: M00212)
Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1 p 3 ja sotsiaalministri 02.07.2014 määruses nr 44 „Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord“ § 31 lg 3 p 6 ning § 5 lg 2 p 2, 4, 5 sätestatud nõudeid.
12.5-1.2.23/1211.05.2016Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondRikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõuet ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” § 6 lg 2 ja § 9 lg 2 sätteid.
12.2-1.1.337/1105.05.2016Vihula Valla Veevärk OÜVeeS § 132 lg 2 ja sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõuded.
1.3-8/ 1004.04.2016SA Ida-Viru KeskhaiglaRikuti sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 5 sätestatud nõudeid.
1.3-7/828.03.2016Dalsida Oy Ettevõtte poolt on rikutud RTerS § 4 lg 1 ja lg 10, TKS § 9 lg 1 ning määruse nr 86 § 7 ja § 11 nõudeid.
12.6 - 1.3.278/614.03.2016OÜ Perearst Karin JägerRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5, § 14 lg 1, sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja lg 2, sotsiaalministri 06.01.2010 määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ § 3 lg 1 sätestatud nõudeid.
12.9-1.141/407.03.2016Indium Top OÜRikuti meditsiiniseadme seaduse § 16 lg 1 p 1-3, § 23 lg 1 ja § 26 lg 31 ning sotsiaalministri 28.04.2014 määruse nr 26 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid“ § 19 lg 3 ja Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Vastavushindamise kord“ § 5 lg 2, § 12 lg 2 sätestatud nõudeid.
nr 1.3-8/ 319.02.2016SA Tartu Ülikooli KliinikumRikuti psühhiaatrilise abi seaduse § 14 lg 3, § 142 lg 1 ning § 143 lg 1 sätestatud nõudeid.
12.6-1.2.30/111.01.2016Wismari Haigla ASRikuti sotsiaalministri 19.08.2004 määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded“ § 19 lg 3, § 44, § 65 ja meditsiiniseadme seaduse § 31 lg 2, § 32 lg 1 nõudeid.
12.8-1.2.36/2522.12.2015AS Rimi Eesti FoodRikuti  majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 “Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” 57 § 3 lg 1–2,  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta II lisa „Eriohutusnõuded“ punkti 4 alapunkti d) nõudeid ja täitmata olid Eesti standardi EVS-EN 71-1:2015 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” punkti 5.1 a) nõuded.
12.6 -1.3.109/2421.12.2015Jüri Tervisekeskuse OÜRikuti tarbijakaitseseaduse § 91 lg 2, rahvatervise seaduse § 12 lg 6 ja sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 14 lg 1 nõudeid.
1.3-8/1901.12.2015OÜ MediservRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 lg 2 p 8 ja sotsiaalministri 25.01.2002 määruse nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ § 8 ja § 13–15 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 29 ja § 30 lg 1 nõudeid.
12.5-1.2.136/2313.11.2015Sillamäe LinnavalitsusRTerS § 4 lg 10 ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele” § 3 lg 1 ja § 6 lg 2.
12.6-1.3.385/2206.11.2015OÜ Perearst Jevgenia KulikovaRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruses 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“  § 2 lg 2-3 ja lg 5 sätestatud nõudeid.
12.6-1.3.75/2126.10.2015OÜ AlivioRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5, sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 5, sotsiaalministri 15.12.2004 määruses nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja lg 2  sätestatud nõudeid.
1.3-8/1802.10.2015OÜ Tervisekeskus LjumamRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lg 11 ja määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 3 nõudeid.

12.6-1.2.30

21.09.2015Wismari Haigla ASRikuti psühhiaatrilise abi seaduse § 14¹ lg 1, määruse nr 29 „Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus, ohjeldusmeetme rakendamise järgse vestluse läbiviimise ning ohjeldusmeetme rakendamise kohta isikule selgituste andmise tingimused ja kord ning Terviseametile ohjeldusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu“ § 1 lg 3 nõudeid ning määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord „ § 722 lg 1 p 7, § 106¹ p 3, § 1066 lg 1 ning  § 1068 lg 2 ja 3  nõudeid.
1.3-7/3991-2606.08.2015Rimi Eesti Food ASRikuti rahvatervise seaduse § 4 p 13 nimetatud elukeskkonna ja tervisekaitse põhinõuet sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 p 1.2 kehtestatud müra piirtasemete ületamisega.
12.5-1.3.1/4927-828.07.2015Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜRikuti sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 tulenevaid nõudeid oksüdeeritavuse ja raua sisalduse osas.
9.2-3/1117-728.07.2015Aseri VallavalitsusRikuti sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 2 ja § 6 tulenevaid nõudeid raua sisalduse osas.
12.5-1.1.458/1021.04.2015P.Dussmann Eesti OÜRikuti sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 3 lg 4, § 5 lg 2, § 6 lg 1 ja lisa 2 nõudeid.
12.2-1.1.377/909.04.2015OÜ KreenikaVeeseaduse § 132 lg 3 p 4 ning sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 6 tulenevad nõuded mangaani sisalduse osas.
1.3-8/431.03.2015Moonika Tammel (Ämmaemandakood M00256)Rikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lg 1 p 5 ja sotsiaalministri 02.07.2014 määruses nr 44 „Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord“ § 5 lg 2 p 4 ja 5 sätestatud nõudeid.
12.6-1.3.444/523.03.2015FIE Perearst Kai AarikRikuti sotsiaalministri 06.01.2010 määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“  § 2 lg 3 ja § 3 lg 3 p 5 ning sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.
12.6-1.3.444/212.03.2015Jelena Petrova (Arstikood D06859)Rikuti sotsiaalministri 06.01.2010 määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“  § 2 lg 3 ja § 3 lg 3 p 5 ning sotsiaalministri 18.02.2005 määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord“ § 2 lg 5 sätestatud nõudeid.

12.5-1.2.34/1

09.02.2015Kohtla-Järve LinnavalitsusVabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 3 lg 1 ja § 9 lg 1.
12.2-1.1.78/7526.01.2015Sillamäe Veevärk ASRTerS § 4 lg 3; sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 tulenevad nõuded kolooniate arvu osas 22 °C juures.
1.3-8/6826.11.2014Kairi Mägi (arstikood D03535)Rikuti sotsiaalministri määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 2 ja lg 5 esimeses lauseosas (ravim kirjutatakse välja vastava näidustuse olemasolul) sätestatud nõudeid.
1.3-8/7226.11.2014Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus OÜRikuti sotsiaalministri määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 2 lg 2 ja lg 5 esimeses lauseosas (ravim kirjutatakse välja vastava näidustuse olemasolul) ning  Vabariigi Valitsuse määruses nr 131 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ § 15 lg 1 sätestatud nõudeid.
12.6-1.2.1/7421.11.2014Ida-Viru Keskhaigla SAVabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määrus nr 80 "Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele" § 6 lg 2 p 3.
12.4-1.1.24/7318.11.2014Veskisilla OÜJäetud täitmata VeeS  § 132 lg 2 sätestatud nõuded, sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 sätestatud nõuded raua osas ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttetele“ § 6 lg 1 sätestatud nõuded.
12.5-1.1.76/7106.11.2014Roosna- Alliku VallavalitsusRikuti rahvatervise seaduse § 4 lg  10 nõudeid, Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa- alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 8 lg 6- 7, lg 9- 10, § 10 lg 2 nõudeid ja Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 2 lg 1- 2 nõudeid.
12.6-1.3.50/7030.10.2014Perearst Sigrid Mau FIERikuti sotsiaalministri 06.01.2010 määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ § 3 lg 6, § 4 lg 7 ja § 5 lg 2 sätteid; sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 2 lg 2, § 5 ning Lisade 1-10 sätteid; sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 8 lg 1 ja lg 2 sätteid; sotsiaalministri 29.11.2001 määruse nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ § 2 lg 1 ja lg 9, § 3 lg 1 ja § 4 lg 1 ning MSS § 31 lg 2 sätteid.
12.6-1.3.329/6730.09.2014OÜ Tartu Kesklinna PerearstikeskusRikuti sotsiaalministri 07.12.2012 määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamine, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv“ § 4 lg 1, § 6, §12 lg 1 sätteid ning  määruse nr 47 lisana kehtestatud vormi „Avaldus perearsti nimistusse registreerimiseks“ nõudeid.
12.2-1.1.317/6626.09.2014Vinni VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 4 ja § 6 tulenevad nõuded Coli-laadsete bakterite, Enterokokkide ja Escherichia coli sisalduse osas.
12.4-1.1.924/6524.09.2014OÜ NoorusVabariigi Valitsuse 15.03.2001. a määruse nr 80   “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 6 lg 2 p 3, p 5 ja lg 4 p 3.
9.4-3/5324-724.09.2014OÜ DerhamnSotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 punktis 1.2 kehtestatud müra piirtaseme ületamise osas.
9.4-3/3081-509.09.2014OÜ MorobellSotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” § 7 tabelis 2 punktis 1.2 kehtestatud müra piirtaseme ületamise osas.
12.2-1.1.147/6418.08.2014AS Pärnu VesiSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua ning ammooniumi sisalduse osas.
12.2-1.1.154/6318.08.2014Vändra VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua sisalduse osas.
12.5-1.1.183/6215.08.2014Narva LinnavalitsusRahvatervise seaduse § 4 lg 10 ning Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale  ja korrashoiule“ § 3 lg 1 ja § 7 lg 1.
1.3-8 / 6210.07.2014FIE Anatoli KoganRikuti tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 592 lg 1 p 3, sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ §§ 2 lg 2, § 5 lg 2, 6, 8, 14 lg 1 p 5 ning  sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ § 5 lg 1 sätestatud nõudeid.
12.2-1.1.320/5830.06.2014AS Kärdla VeevärkSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi, boori ja raua sisalduse osas.
12.2-1.1.310/5930.06.2014Landvald ASSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja ammooniumi osas.

12.2-1.1.300/57
27.06.2014Virumarket OÜSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.
12.2-1.1.127/5617.06.2014AS Matsalu VeevärkSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi, boori ja raua sisalduse osas.
12.5-1.4.5613.06.2014Vändra Tervisekeskus SARikuti Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 1 lg 2, § 47 lg 1 p 1, sotsiaalministri  määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“  § 5 lg 8 p 7, sotsiaalministri määruse nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ § 6 lg 2, 3,  4 ja 5,  § 7 lg 3 p 1,3,4,5, § 8 lg 2  sätestatud nõudeid.
12.9-1.10706.06.2014Ceradent Baltic OÜRikuti meditsiiniseadme seaduse  MSS § 23 lg 1, Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Meditsiiniseadme vastavushindamise kord“ § 12 lg 1-2 nõudeid.
12.2-1.1.151/5202.06.2014OÜ Tootsi KommunaalSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi ja raua sisalduse osas.
12.2-1.1.155/5128.05.2014AS Sauga VarahaldusSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 osas.
12.2-1.4.8/4822.05.2014Estvan OÜVabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 "Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele § 6 lg 2 p 3 ja p 5.
12.6-1.2.21 nr. 5021.05.2014Mustvee Tervis SARikuti meditsiiniseadme seaduse  § 16 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 31 lg 2 p 2 nõudeid.
12.2-1.1.153/4920.05.2014OÜ SuFeSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 ammooniumi sisalduse osas.
12.4-1.2.587/4714.05.2014FIE Siiri UpsiSotsiaalministri 20.12.2000 määrus nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele” § 10 lg 1 p 5 ja p 6.
12.2-1.1.53/4629.04.2014OÜ Järve BiopuhastusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"  § 5 ja § 6 tulenevad nõuded benseeni ja raua osas.
Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded" lisa 2 tulenevad nõuded benseeni sisalduse osas põhjavees.
1.3-8/3521.04.2014OÜ ArlandoRikuti sotsiaalministri 25.01.2002 määruse nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“, sotsiaalministri 15.12.2004 määruse nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõudeid“ ja sotsiaalministri 17.09.2008 määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.
12.2-1.4.3/2083-321.04.2014Kunda LinnavalitsusVabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 3 lg 1 ja § 4 lg 5 nõuded.
12.2-1.1.278/4515.04.2014Sonda VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
1.3-8/3407.04.2014Valeri Lobanov (D04143)Rikuti sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ ja 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.

12.2-1.1.365/44
04.04.2014Kreegipuu Kaev VÜSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.
12.2-1.1.272/269602.04.2014Viru-Nigula VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevaid nõudeid ammooniumi, raua ja mangaani osas.
12.2-1.1.337/4302.04.2014OÜ Vihula Valla Veevärk Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"  § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.74/3928.03.2014Kohtla  VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"  § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.3.5/3828.03.2014Ambla VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.5-1.1.61/4028.03.2014Pirita Kose lasteaedSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded kloriidi osas.
12.2-1.1283/4228.03.2014Vasalemma VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.282/3724.03.2014Loo Vesi OÜSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded ammooniumi ja mangaani osas.
12.2-1.1.1/3624.03.2014AS Tallinna VesiSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.
12.8 - 1.1.113/2821.03.2014AS Paira Rikuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta artikli 14 nõudeid.
12.2-1.1.89/2621.03.2014Koeru KommunaalSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.127/3221.03.2014Matsalu Veevärk ASSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.347/2921.03.2014AS Nissi SoojusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.16/3321.03.2014Elektri- ja Veeühistu raudtee-äärneSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded mangaani osas.
12.2-1.1.346/2721.03.2014AS Viimsi VesiSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.
12.4-1.1.33/2420.03.2014Sinso EK OÜSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua, oksüdeeritavuse ja mangaani osas.
12.2-1.1.112/2520.03.2014Türi Vesi OÜSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja oksüdeeritavuse osas.
12.2-1.1.24/3020.03.2014Altenberg Reval ASSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded mangaani osas.
12.2-1.1.182/2218.03.2014OÜ Kuusalu SoojusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded ammooniumi, kloriidi, raua ja mangaani osas.
12.2-1.1.144/2018.03.2014AS MakoSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2, § 5 ja § 6 fluoriidi, boori ja raua sisalduse osas.
12.2-1.1.125/3117.03.2014Käru VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.
12.2-1.1.126/2317.03.2014OÜ Kehtna ElamuSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.10/2114.03.2014OÜ StrantumSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua ja mangaani osas.
12.2-1.1.6/1912.03.2014AS Saku MajaSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.54/1807.03.2014Lohusuu VallavalitsusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.58/1604.03.2014OÜ Tudulinna KommunaalSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.73/1427.02.2014AS Repo VabrikudSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.53/1327.02.2014OÜ Järve BiopuhastusSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded kloriidi osas.
12.2-1.1.81/1227.02.2014MTÜ Uniküla VesiSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.2-1.1.60/1127.02.2014KA Vaiko ASSotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 tulenevad nõuded raua osas.
12.6-1.8.64/1727.02.2014Harvaly OÜRikuti meditsiiniseadme seaduse § 23 lg 1 ja § 26 lg 1 ning Vabariigi Valitsuse 13.12.2004 määruse nr 354 „Meditsiiniseadme vastavushindamise kord“ § 12 lg 1-2 nõudeid.
12.5-1.2.239/1527.02.2014MTÜ Haridus ja Kultuurikeskus LäteRikuti sotsiaalministri 15.01.2008 määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ § 5 lg 7 p 8, § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 5 lg 7 p 3 ja § 6 lg 4 nõudeid.
12.2-1.1.158/1025.02.2014AS Häädemeeste VKSotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua sisalduse osas.
12.6-1.2.23/825.02.2014SA Ahtme HaiglaRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.
12.2-1.1.56/917.02.2014AS Toila V.V.Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 3 lg 2 ja § 6 raua ja mangaani osas.
12.6-1.2.30/613.02.2014Wismari Haigla ASRikuti sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56 „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ nõudeid.
12.2-1.1.13/713.02.2014OÜ Kunda VesiVeeseadus § 132 lg 3 p 4.
12.5-1.1.375/411.02.2014Kuusalu VallavalitsusRikuti rahvatervise seaduse § 4 lg 10 nõudeid ja Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 5 nõudeid.
12.2-1.4.5/304.02.2014AS Vinni SpordikompleksVabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ § 6 lg 2 p 3 ja p 5 ning lg 4 p 3 ja p 7-8.
12.5-1.1.3/103.02.2014SA Ida-Virumaa KiirabiRikuti terviseameti ja ettevõte vahel sõlmitud halduslepingu „Haldusleping kiirabi osutamiseks“ Lisa 2 p 3 ja p 4 „Kokkulepe kiirabi kvaliteedistandardi ja selle piirtaseme sätestamiseks“ nõudeid.
12.9-1.102/220.01.2014Curentec OÜMSS § 16 lg 1 p 1 ja p 3, MSS § 23 lg 1 ja MSS § 26 lg 31 tulenevate seadme turulepaneku nõuete rikkumine.
760918.12.2013Herba Apteegi ASRikuti toote nõuetele vastavuse seadus § 12 lg 1 p 1 ja § 17 lg 5 tulenevaid levitaja kohustusi.
5142-429.10.2013Levst OÜRikuti toote nõuetele vastavuse seadus § 12 lg 1 p 2 ja p 3 tulenevaid levitaja kohustusi.

 

 

Trahviotsuste statistika 2006-2017

Trahvide arvSumma
20066791 280 435 kr
2007150270150 kr
2008810 300 kr
20092133 000 kr
201085900 kr
20114290 €
2012--
20131600 €
2014140 €
2015280 €
20162500 €
20175680 €


Aastal 2015 - 2017 on amet rakendanud riikliku järelevalvemenetluse raames koostatud ettekirjutuste täitmata jätmise korral sunnivahendeid 33 korral.

Sunniraha statistika 2015 - 2017

Sunniraha otsuste arvSumma
2015154735 €
201692535 €
2017188765 €
 
Viimati uuendatud:  reede, 9 november 2018 14:53