Tervishoid

Tervishoiutöötaja registreerimine
Tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vorm

Teenusstandard "Tervishoiutöötajate registreerimine"
Teenusstandard
"Tegevuslubade väljastamine tervishoiuteenuste osutamiseks"

Tervishoiutöötaja registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine
Tervishoiutöötaja ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend
Koordinaatorite rühma poolt kinnitatud tegevusjuhend direktiivile 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta

Code of conduct approved by the group of coordinators for the directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications
Health Care Professional Registration Application (.doc)

Proviisorite ja farmatseutide registreerimine
Proviisori või farmatseuti registreerimise  ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse vorm
Proviisori või farmatseuti registreerimise  ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse vorm
Abiks proviisori ja farmatseudi registreerimisel ning proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel

Kiirabi aruannete vormid
Operatiivarvestuse teatis 2017
Tervishoiu statistiline kvartaliaruanne
Kiirabi personali andmed
Kiirabi koolitusaruande vorm
Kiirabiautopargi andmed
Kiirabi eelarve täitmise aruanne

Kiirgusohutuse juhendid
Kiirguskaitse juhend. Meditsiinilise kuvamise suunised. Euroopa Komisjon
Juhendi 2008. aastal täiendatud inglisekeelne versioon.
Juhend meditsiiniradioloogia protseduuridel patsiendidoosi hindamiseks. Sotsiaalministeerium 2013
Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhend nr 159

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 21 märts 2017 15:54