Nakkushaigused

Nakkushaiguste infosüsteemi kasutusjuhend.

Teatiste vormid nakkushaiguste suhtes
Teatis nakkushaige kohta
Teatis nakkushaige kohta
Laboriteatis
Laboriteatis
Teatis gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste kohta
Teatis gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste kohta 

Immuniseerimisalased aruanded, juhendid ja soovitused
Immuniseerimiskava rakendusjuhis
Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega, aruande vorm
Aruande täitmise juhend

Immunoprofülaktika aruande vorm 2017 PDFfileadmin/dok/Nakkushaigused/immunoprof/Immprof2017.pdf/ XLS
Immunoprofülaktika aruande täitmise juhend

Immuunpreparaatide kadude arvestus

Immuniseerimiskava alusdokumenti soovitatud muutused 2016. aastal tehtud analüüsi põhjal

Juhendid nakkushaiguste kohta
Juhend tervisekontrolli läbiviimiseks nakkushaiguste suhtes (jaanuar 2017)
Juhend sügeliste tõrjemeetmete rakendamiseks (september 2010)
Uue gripiviiruse inf. A/H1N1 poolt põhjustatud haige uurimismaterjali võtmise, säilitamise ja transportimise juhis, (juuli 2009)
Legionella ohutuse meetmete rakendamine (november 2007)
Legionella uuringutulemuste hindamine (november 2007)
Inimese gripi A(H5N1) haigusjuhu definitsioon - uuendatud vastavalt 29.08.2006 WHO definitsioonile
Juhend (gripi)haigete lindudega kokkupuutunud isikutele (märts 2006)
Linnugripi nakkusohutuse nõuded doonoritele (märts 2006)
Nakkusohtlike jäätmete käitlemine (märts 2006)
Soovitused linnutoodete tarbijale (märts 2006)
Juhend linnugripihaigeid käitlevatele tervishoiuasutustele (märts 2006)
Juhend linnugripihaigeid käitlevatele tervishoiutöötajatele (märts 2006)
Juhend linnukasvatajatele ja -käitlejatele (märts 2006)
Juhend isikukaitsevahendite kasutamiseks (märts 2006)
Juhend haige uurimismaterjali võtmiseks, säilitamiseks ja transportimiseks
Juhend linnugripiviirusega saastatud pindade desinfitseerimiseks (märts 2006)
Juhend linnugripihaigega kokkupuutunud isikutele (märts 2006)
Nakkustõrje juhis reisijatele
Juhend lennuki meeskonnale (jaanuar 2006)
Juhend lennuki salongi puhastamiseks (jaanuar 2006)
Juhend lennuki ventilatsioonisüsteemi puhastamiseks (jaanuar 2006)
Kahtlase haigusjuhu käsitlemine (aprill 2003)
Tõenäolise haigusjuhu käsitlemine (aprill 2003)
SARS-nakkuse kahtlusega haigete käsitlemine (aprill 2003)
SARS-nakkuse kahtlusega haige isoleerimine (aprill 2003)
Kahtlase ja tõenäolise haige kontaktsete käsitlemine (aprill 2003)
Tervishoiutöötaja isikliku ohutuse tagamine (aprill 2003)
Nakkusohutuse tagamine haige transportimisel (aprill 2003)
Kliiniliste jäätmete käsitlemine (aprill 2003)
Doonorite käsitlemine
Noroviirusnakkuse laboratoorne diagnostika
Haigusjuhtude avastamine
SARS-nakkuse kahtlusega haigest teavitamine
SARS-viiruse kliiniline kulg ja säilivus

Nakkusohutuse soovitused
Verenakkuste leviku vältimine nahka läbistavate ilu- ja isikuteenuste osutamisel (märts 2014)
Terviseameti soovitused haiglatele A-hepatiidi viiruse haiglasisese leviku vältimiseks (15.09.2011)
Terviseameti soovitused toidukäitlejatele seoses A -viirushepatiidi haigestumise tõusuga (15.09.2011)
Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutustele A-hepatiidi viiruse lasteasutusesisese leviku vältimiseks (15.09.2011)
Terviseameti soovitused perearstidele ja eriarstidele A-hepatiidi viiruse leviku vältimiseks (15.09.2011)
Terviseameti soovitused vereteenistusele A-viirushepatiidi viiruste leviku vältimiseks doonorivere kaudu (21.09.2011)

Nakkusohutuse juhendid
WHO juhend "Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2015-2016"
Juhend meditsiiniseadmete kontrolliks, hoolduseks ning dekontamineerimisprotsesside läbiviimiseks (2015)
Hügieeni nõuded hambaravis (2014)
Juhend hambaravikabinetis kasutatavad meditsiiniseadmed (2014)
Terviseohutuse tagamine hädaolukorras (mai 2007)

Teenusstandardid
Teenusstandard Sanitaartunnistuse väljastamine laevale

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 28 detsember 2017 11:44