» Kasulikku

Teabenõude elektrooniline esitamine

Mis on teabenõue?
Avaliku teabe seadus § 6: Teabenõue on teabenõudja poolt käesolevas seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks.

§ 14.  Teabenõude kohta kehtivad nõuded
(1) Teabenõudes tuleb suuliselt või kirjalikult esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist,siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

Juhul, kui Teie sõnum oli saadetud kaebusena, märgukirjana või sisaldas selgitustaotlust teavitame Teid sellest ja vastame 30 päeva jooksul. Märgukiri on pöördumine, millega tehakse ettepanekuid, selgitustaotlus on pöördumine, millega adressaat küsib teavet, seisukohta või tõlgendusi. Kaebuse kellegi tegevuse/tegevusetuse suhtes saate esitada, kui isik, kes Teie õigusi on rikkunud, pole vaatamata Teie pöördumis(t)ele reageerinud.

* Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud!

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 30 oktoober 2014 14:45